Uroczystości jubileuszowe 25-lecia nadania Szkole imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich

Uroczystości jubileuszowe 25-lecia nadania Szkole imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich

„Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia.” (Christian Schultz)

9 czerwca 2017 r. społeczność Zespołu Szkół w Cycowie świętowała swój wielki Jubileusz 25-lecia nadania Szkole imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

Dokładnie 25 lat temu Dyrekcja podjęła decyzję, aby wówczas Szkoła Podstawowa w Cycowie, przyjęła imię 7 Pułku Ułanów Lubelskich, jednej z najznamienitszych formacji kawaleryjskich Rzeczpospolitej Polskiej. To wydarzenie na trwałe związało społeczność szkolną z wieloma niezwykłymi ludźmi – weteranami 7 Pułku, ich rodzinami i sympatykami, a także Jednostką Wojskową z Tomaszowa Mazowieckiego, kontynuującą tradycje Pułku.

Obchody jubileuszowe, które rozpoczęły się najpierw w hali sportowej, zgromadziły uczniów, grono pedagogiczne i pozostałych pracowników, emerytów, przedstawicieli władz powiatowych i samorządowych oraz wielu przyjaciół szkoły z różnych stron Polski.

Gościem specjalnym uroczystości był honorowy obywatel Cycowa, p. Piotr Sosnkowski, syn gen. Kazimierza Sosnkowskiego – Szefa 7 Pułku Ułanów Lubelskich, który przyjechał do nas aż z Francji.

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele JW z Tomaszowa Mazowieckiego, a wśród nich:

 • płk Adam Grela, zastępca dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej,
 • ppłk Piotr Gołos, Szef Szkolenia 25 BKPow.,
 • ppłk Piotr Wrona, dowódca 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich,
 • mjr rez. Mariusz Stańczak, były zastępca dowódcy 7 Dywizjonu,
 • oraz st. chor. szt. Andrzej Klepacz, mł. chor. Marcin Reczycki, mł chor. Hubert Wysocki i p. Katarzyna Flak.

Nasze zaproszenie przyjęli przedstawiciele środowiska weteranów i sympatyków 7 Pułku:

 • p. Andrzej Osiński, Prezes Towarzystwa Pamięci 7 PUL w Mińska Maz. oraz jego zastępca p. Zenon Duszczyk,
 • p. Leszek Celej, dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej oraz p. Artur Piętka, kustosz Muzeum 7 Pułku Ułanów Lubelskich,
 • p. Marek Kazikowski, wnuk wachmistrza 7 PUL Wacława Ławickiego, biorącego udział w bitwie pod Cycowem,
 • p. Tadeusza Gałeckiego, Prezesa Klubu Żołnierzy Rezerwy im. 7 PUL,
 • mjr Bogdan Walas, Przewodniczący Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju.

Na uroczystości licznie przybyli reprezentanci władz powiatowych i gminnych oraz przedstawiciele lokalnych instytucji, m.in.:

 • p. Jan Baczyński vel Mróz – Przewodniczący Rady Powiatu,
 • p. Roman Cholewa – Starosta Powiatu Łęczyńskiego,
 • p. Dariusz Kowalski – Wicestarosta Powiatu,
 • p. Kazimierz Radko – Sekretarz Powiatu,
 • p. Wiesław Pikuła – Wójt Gminy Cyców,
 • p. Marta Kociuba – Zastępca Wójta,
 • p. Teresa Mróz – Sekretarz Gminy,
 • p. Ewa Witkowska – Skarbnik Gminy,
 • p. Andrzej Choma – Kierownik Referatu Oświaty,
 • p. Mirosław Jarosiński – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Lublinie,
 • p. Jadwiga Marczewska – Dyrektor Biblioteki Powiatowej w Łęcznej,
 • p. Elżbieta Juszka – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej,
 • p. Anna Kobyłka – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Cycowie,
 • p. Adam Matuła – Kierownik Urzędu Pocztowego w Cycowie,
 • p. Bernard Skalski – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem,
 • p. Elżbieta Sadowska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • p. Marzena Karpowicz – Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Cycowie,
 • p. Ewa Matuła – przedstawiciel Biblioteki Gminnej w Cycowie,
 • p. Małgorzata Leszczyńska – Prezes Zarządu LGD „Polesie”,
 • p. Andrzej Żybura – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Cycowie,
 • p. Rafał Wichrowski – Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc chłopska”,
 • p. Jolanta Stopa – Prezes Spółdzielni CENTRUM,
 • p. Beata Walter-Croneck – Ośrodek Usług Medycznych PULS,
 • p. Małgorzata Więcławska-Siwek – Przewodnicząca Rady Rodziców.

Obecni byli przedstawiciele Duchowieństwa, a wśród nich:

 • Ks. kanonik Adam Sołtysiak,
 • Ks. kanonik Mirosław Kuźma,
 • Ks. kanonik Zbigniew Szcześniak,
 • Ks. kanonik Marek Jaworski,
 • Ks. kanonik Jan Słoma,
 • Ks. Dawid Nowicki.

Miło nam było gościć również:

 • p. Hannę Pawłowską – wnuczkę byłego dyrektora szkoły w Cycowie, p. Eugeniusza Piątkowskiego,
 • p. Jarosława Szymańskiego, Dyrektora Poleskiego Parku Narodowego,
 • p. Stanisława Kopra i p. Roberta Bondyrę, przedstawicieli Związku Piłsudczyków (oddział Tomaszów Lubelski),
 • p. Grzegorza Sosnowskiego, p. Artura Lechmana i p. Romana Borysiuka, przedstawicieli formacji kawaleryjskich kultywujących tradycje ułańskie.

Atmosfera i nastrój tamtego dnia były pełne wzruszeń i wspomnień, ale także podziękowań wszystkim tym ważnym dla szkoły ludziom, bez których inicjatywy i zaangażowania nie zapisałyby się tak interesujące karty historii.

Uroczystość rozpoczął Dyrektor Zbigniew Rutkowski, który w swoim przemówieniu dokonał podsumowania ćwierćwiecza Szkoły z Patronem – 7 Pułkiem Ułanów Lubelskich. Taki Patron zobowiązuje… wokół niego buduje się życie szkolne, tradycje, wprowadza uczniów w świat wartości, szczególnie w duchu patriotyzmu. Dyrektor przypomniał, jak doniosłym i ważnym dla szkoły wydarzeniem był moment nadania imienia 7 Pułku. Przywołał nazwiska trzech osób, bez udziału których nie przeżywalibyśmy tej wspaniałej uroczystości – pułkownika Witolda Szaniawskiego, pułkownika Aleksandra Bielaka i rotmistrza Aleksandra Onyszko. To weterani 7 Pułku i inicjatorzy nadania szkole imienia – niegdyś często goszczący w naszej szkole, oddani sercem przyjaciele, niestety już nieżyjący, ale wciąż trwają w naszej wdzięcznej pamięci.

Dyrektor Z. Rutkowski podkreślił również, jak na przestrzeni tych lat rozwinęła się współpraca naszej szkoły z 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej i podległym jej 7 Dywizjonem Ułanów Lubelskich w Tomaszowie Mazowieckim. Dzięki ogromnej życzliwości kolejnych Dowódców, jak również żołnierzy pełniących służbę na różnych stanowiskach, możemy wspólnie kultywować tradycje 7 Pułku, a także rozszerzyć ofertę zajęć pro obronnych.

Za wspomaganie szkoły w realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego Dyrektor złożył podziękowania także władzom samorządu lokalnego, nauczycielom i pracownikom szkoły oraz rodzicom.

Część artystyczna w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół pod kierunkiem p. Moniki Grochowskiej, p. Anny Kołodziej i p. Anety Niespodziewańskiej, była okazją do wspomnień, refleksją nad przemijającym czasem, a także przypomnieniem, że szkoła to nie tylko miejsce nauki, ale także wychowania w duchu poszanowania tradycji. Wiele wzruszeń przyniósł materiał filmowy sprzed 25 lat z uroczystości nadania szkole imienia 7 PUL. Ponadto przygotowane prezentacje multimedialne przybliżyły najważniejsze inicjatywy związane z Patronem, w szczególności coroczne obchody Dnia Patrona oraz wieloletnią współpracę z 7 Dywizjonem Ułanów Lubelskich. Ciekawym elementem akademii były także odtworzone wypowiedzi naszych absolwentów, którzy obecnie pełnią służbę zawodową w różnych jednostkach wojskowych, a na ich wybór właśnie takiej ścieżki zawodowej wpłynęło wychowanie patriotyczne w cycowskiej szkole.

Po części artystycznej głos zabrali zaproszeni goście przekazując na ręce Dyrektora Zbigniewa Rutkowskiego gratulacje i wyrazy uznania dla całej społeczności szkolnej. Wszyscy mówcy podkreślali, że Zespół Szkół w Cycowie jest placówką znaną w regionie jako szkoła szanująca i kultywująca tradycje narodowe, a lubelscy Ułani stanowią wspaniały wzór do naśladowania dla młodzieży i dorosłych.

Dalsza część uroczystości odbyła się na terenie obiektów sportowych im. gen. br. Tadeusza Buka, gdzie przy udziale Kompanii Honorowej 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich, którą dowodził ppor. Marcin Kowalski, odczytany został Apel Pamięci, a żołnierze oddali salwę honorową.

Imprezą towarzyszącą uroczystościom był Piknik Kawaleryjski, w ramach którego przygotowano wystawkę uzbrojenia i współczesnego sprzętu wojskowego, a także wyposażenia kawaleryjskiego formacji kultywujących tradycje ułańskie. Dodatkowo niezwykłą atrakcją, szczególnie dla dzieci i młodzieży, okazał się dynamiczny pokaz doskonałego wyszkolenia żołnierzy 7 batalionu kawalerii powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego.

Przygotowane było także stoisko Poczty Polskiej, gdzie wszyscy zainteresowani mieli możliwość zakupienia beznominałowej karty pocztowej ostemplowanej pamiątkowym datownikiem oraz wysłania jej Specjalną Pocztą Konną. Z okazji Jubileuszu wydany został także „Mój znaczek”, na którym znalazły się: logo szkoły oraz fotografie gen. Zygmunta Piaseckiego i Izby Tradycji 7 PUL.

Uroczystości jubileuszowe przypomniały, jak wiele w ciągu tych 25 lat z 7 Pułkiem Ułanów Lubelskich, zrealizowanych zostało inicjatyw związanych z utrwalaniem tradycji. Szkoła to ważne miejsce w życiu każdego człowieka, gdzie nie tylko zdobywa się podstawy wiedzy o świecie, ale także kształtuje swój charakter. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Cycowie przekazują uczniom najlepsze wzorce, ucząc mądrego korzystania z dziedzictwa Patrona.

Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Tomasz Oziemczuk, Mariusz Kimak - FotoLider©.

GALERIA ZDJĘĆ: Uroczystości jubileuszowe 25-lecia nadania Szkole imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

Rok szkolny: 2016/2017

GALERIA ZDJĘĆ: Uroczystości jubileuszowe 25-lecia nadania Szkole imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

Rok szkolny: 2016/2017