VIII Wojewódzki przegląd poezji dziecięcej „Kto czyta ma piękne sny…”

VIII Wojewódzki przegląd poezji dziecięcej „Kto czyta ma piękne sny…”

Wojewódzki Przegląd Poezji Dziecięcej „Kto czyta ma piękne sny…” to jedyne tego typu przedsięwzięcie w Lublinie organizowane dla dzieci w wieku przedszkolnym, corocznie objęte Honorowym Patronem Prezydenta Miasta Lublin oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Celem przeglądu jest popularyzacja i rozbudzanie u dzieci zainteresowań poezją oraz promowanie uzdolnień recytatorskich dzieci.

Nasze przedszkole reprezentowały Lenka Józefczuk lat 3 z grupy „Myszki” oraz Lenka Federowicz lat 5 z grupy „Biedronki”.

Tekst: Wychowawcy przedszkola. Zdjęcia: Wychowawcy przedszkola.

GALERIA ZDJĘĆ: VIII Wojewódzki przegląd poezji dziecięcej „Kto czyta ma piękne sny…”.

Rok szkolny: 2016/2017