Nasze Filatelistki po raz piąty w finale ogólnopolskim!

Nasze Filatelistki po raz piąty w finale ogólnopolskim!

W sobotę 22 kwietnia 2017 r. młodzi adepci filatelistyki Okręgu Lubelskiego Polskiego Związku Filatelistycznego przybyli do siedziby Poczty Głównej w Lublinie, by wziąć udział w Półfinale 55. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego, który w tym roku szkolnym odbywa się pod hasłem „Górny Śląsk – to nie tylko przemysł” i jest zorganizowany przez Okręg Śląsko – Dąbrowski PZF.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali:

  • p. Ryszard Kuśmiderski – Prezes Zarządu Okręgu Lubelskiego Polskiego Związku Filatelistów,
  • p. Cezary Rejn - Przewodniczący Komisji Młodzieżowej PZF.

Cele konkursu:

  • promowanie polskich znaków pocztowych i Poczty Polskiej,
  • popularyzacja filatelistyki i zdobywanie wiedzy związanej z tematem konkursu, czyli Górnym Śląskiem – jego historią i zabytkami,
  • pogłębianie wiedzy filatelistycznej,
  • rozwijanie i doskonalenie umiejętności budowy eksponatu filatelistycznego oraz korzystanie z katalogów znaczków pocztowych.

W konkursie wzięli udział uczniowie reprezentujący koła filatelistyczne ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.

W trakcie konkursu trzeba było wykazać się wiedzą tematyczną o Górnym Śląsku, która jest przewodnią w bieżącym roku szkolnym oraz znajomością zagadnień z filatelistyki i historii Poczty Polskiej.

Wszyscy uczestnicy wyśmienicie napisali test konkursowy, który składał się z dwóch części: I - filatelistyczna (30 pytań z wiedzy filatelistycznej), II - tematyczna (30 pytań dotyczących tematu).

Każdy z uczestników konkursu wyszedł z nagrodą. Wszyscy młodzi filateliści i ich opiekunowie zostali uhonorowani przez Przewodniczącego OL PZF p. Ryszarda Kuśmiderskiego dyplomami i upominkami (znaczki, karty pocztowe, przybory filatelistyczne).

Zarówno w grupie młodszej (szkoła podstawowa) i średniej (gimnazja) dominowały filatelistki z Cycowa.

Szkoła Podstawowa:

I miejsce zajęła Sandra Prokopiuk z klasy 6a,

Gimnazjum:

I miejsce zajęła Martyna Jaworska z klasy 1c.

III miejsce zajęła Urszula Matuszak z klasy 1c.

Warto dodać, że w grupie najstarszej (szkoły średnie) zwyciężyła nasza absolwentka – Anna Nowak, obecnie uczennica 1 klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

Dodatkową atrakcją dla uczennic, które zajęły I miejsca, oprócz otrzymanych nagród rzeczowych, jest 4-dniowy wyjazd na etap ogólnopolski konkursu, który odbędzie się w dniach 15-18 czerwca br. w Chorzowie.

Uczennicom gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia na etapie ogólnopolskim!

Tekst: Sylwia Delekta-Prokopiuk. Zdjęcia: Sylwia Delekta-Prokopiuk.

GALERIA ZDJĘĆ: Nasze Filatelistki po raz piąty w finale ogólnopolskim!.

Rok szkolny: 2016/2017