Święto 7 batalionu kawalerii powietrznej

Święto 7 batalionu kawalerii powietrznej

W dniu 24 marca, delegacja naszej szkoły z Dyrektorem Zbigniewem Rutkowskim, uczestniczyła w obchodach Święta 7 batalionu kawalerii powietrznej, które miały miejsce na terenie JW w Tomaszowie Mazowieckim.

Uroczystość, jak co roku, zgromadziła wielu znamienitych gości i sympatyków 7 bkpow, m.in. byłych dowódców, przedstawicieli władz miasta i służb mundurowych. O godz. 13.00 dowódca uroczystości, kpt. Wojciech Kubica, złożył Dowódcy 25 BKPow gen. bryg. dr. Stanisławowi Kaczyńskiemu meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu.

Po przeglądzie pododdziałów i podniesieniu flagi państwowej na maszt, głos zabrał Dowódca 7 batalionu kawalerii powietrznej, ppłk Piotr Wrona, który przywitał przybyłych gości, a następnie w okolicznościowym przemówieniu złożył życzenia Kawalerzystom i podziękował za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych. Przypomniał również chlubną historię i tradycje swoich poprzedników – lubelskich ułanów 7 Pułku, który szczególnie wsławił się w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

Następnie odczytano postanowienia i rozkazy o wyróżnieniach żołnierzy i pracowników wojska za wzorowe wypełnianie obowiązków i szczególne osiągnięcia w służbie, jak również decyzję Kapituły o przyznaniu Odznak Pamiątkowych 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Uroczystego wręczenia wyróżnień i odznaczeń dokonali: Dowódca 25 BKPow gen. bryg. dr Stanisław Kaczyński, Dowódca 7 bkpow ppłk Piotr Wrona oraz weteran 7 Pułku Ułanów Lubelskich por. rez. Józef Adamczyk.

W tym roku, w uznaniu szczególnych zasług na rzecz 7 batalionu kawalerii powietrznej, współpracę i zaangażowanie w upamiętnianiu chluby chwały 7 Pułku Ułanów Lubelskich, Odznaką Pamiątkową uhonorowano p. Elżbietę Sidorowską – nauczycielkę, byłą wicedyrektor Zespołu Szkół w Cycowie.

Akt nadania Odznaki Pamiątkowej 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

Uroczystości Święta Pułku zakończyły się pokazem dynamicznym wyszkolenia żołnierzy 7 bkpow oraz defiladą pododdziałów.

Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Marta Gawlińska.

GALERIA ZDJĘĆ: Święto 7 batalionu kawalerii powietrznej.

Rok szkolny: 2016/2017