Uroczystości pogrzebowe Pani Zofii Łęgowik, Matki Chrzestnej Sztandaru 7 batalionu kawalerii powietrznej

Uroczystości pogrzebowe Pani Zofii Łęgowik, Matki Chrzestnej Sztandaru 7 batalionu kawalerii powietrznej

„Pielęgnujcie tradycje moralne i patriotyczne kawalerii polskiej,
przekazujcie je następnym pokoleniom, a swoją postawą i umiłowaniem
najwyższych wartości dawajcie przykład swoim rówieśnikom”. (Zofia Łęgowik)

W sobotę 18 lutego 2017 r. Dyrektor Zespołu Szkół w Cycowie Zbigniew Rutkowski uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych Pani Zofii Łęgowik – porucznik Wojska Polskiego, weteranki walk wyzwoleńczych, Matki Chrzestnej Sztandaru 7 batalionu kawalerii powietrznej.

Pogrzeb odbył się w miejscowości Rędziny k. Częstochowy przy udziale wojskowej asysty honorowej – pocztu sztandarowego i kompanii honorowej 7 bkpow, której przewodniczył kpr. Marcin Kowalski. W ostatnim pożegnaniu śp. Pani Zofii Łęgowik uczestniczyli także Dowódca 7 bkpow ppłk Piotr Wrona oraz Szef Sztabu mjr Marcin Siudziński. Kondolencje nadesłali również byli dowódcy batalionu, m.in. gen. dyw. Marek Sokołowski i gen. dyw. Ireneusz Bartniak.

Śp. Pani Zofia Łęgowik uczestniczyła corocznie w Święcie Pułku oraz innych ważnych momentach w życiu Jednostki. Profesję wojskową darzyła najwyższym szacunkiem i uznaniem. Zwracając się do żołnierzy w swoich przemówieniach, zawsze z niezwykłą serdecznością, w ciepłych słowach dziękowała za ich trudną i wymagającą często wielu poświęceń służbę. Często przywoływała chlubną historię Pułku i zasługi poprzedników w walkach o niepodległość i tożsamość narodową. Podkreślała, że chociaż liczni bohaterowie tamtych dni walki przeszli do historii to wciąż żywe i aktualne są ich ideały zawarte w słowach „Bóg, Honor i Ojczyzna”.

W swoim ostatnim przemówieniu wypowiedzianym w dniu 18 marca 2016 r. z okazji Święta Batalionu i 20-lecia odrodzenia się Pułku na Ziemi Tomaszowskiej, zwróciła się do żołnierzy 7 bkpow słowami: „Pielęgnujcie tradycje moralne i patriotyczne kawalerii polskiej, przekazujcie je następnym pokoleniom, a swoją postawą i umiłowaniem najwyższych wartości dawajcie przykład swoim rówieśnikom”.

Zofia Łęgowik
Fot. Pani Zofia Łęgowik.

Pani Zofia Łęgowik urodziła się w 1929 r. W czasie wojny działała w Szarych Szeregach, m.in. w powstaniu warszawskim. Po wojnie kontynuowała naukę w szkole średniej w Warszawie, a następnie na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Trzykrotnie uzyskiwała mandat posła na Sejm PRL V, VI i VII kadencji.

Honory Matki Chrzestnej Sztandaru odrodzonego na Ziemi Tomaszowskiej 7 Pułku Ułanów Lubelskich (obecnie 7 batalionu kawalerii powietrznej) pełniła od 1996 r.

Zmarła 12 lutego 2017 r. w Częstochowie.

Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Wojciech Miazio.

GALERIA ZDJĘĆ: Uroczystości pogrzebowe Pani Zofii Łęgowik, Matki Chrzestnej Sztandaru 7 batalionu kawalerii powietrznej

Rok szkolny: 2016/2017