Trzynasty – jednak nie pechowy!

Trzynasty – jednak nie pechowy!

Uczniowie naszej szkoły brali udział w XIII Regionalnym Konkursie Informatycznym pod hasłem „Razem zmieniamy Internet na lepsze”. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu Safer Internet Day zgodnie z inicjatywą zgłoszoną przez organizatorów konkursu na stronie http://www.saferinternet.pl/. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Lubelski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Lublin i Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Cele konkursu:

  • rozwijanie wiedzy informatycznej wśród młodzieży szkolnej,
  • promowanie zasad bezpieczeństwa komputerowego,
  • kształtowanie świadomego i mądrego użytkownika multimediów,
  • promowanie wiedzy na temat komputerów, Internetu i związanych z nimi zagrożeń,
  • informowanie o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie,
  • stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.

Z tej okazji w naszej szkole w dniu 14 grudnia 2016 r. odbył się I etap XIII Regionalnego Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera", w którym uczestniczyło 14 uczniów naszego gimnazjum. Koordynatorem jest p. Sylwia Delekta–Prokopiuk.

Zwycięzcami etapu szkolnego zostali: Dawid Matuła, Aleksander Siwek, Patryk Żuk, wszyscy z klasy IIIa. Reprezentowali oni naszą placówkę w etapie regionalnym konkursu, który miał miejsce 3 lutego 2017 r. w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. K.Drewnowskiego w Lublinie. Do II etapu konkursu przystąpiło 138 uczniów reprezentujących gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z Lublina i regionu lubelskiego.

Dyplomy: Trzynasty konkurs okazał się szczęśliwy dla ucznia naszej szkoły. Aleksander Siwek zajął II miejsce w kategorii gimnazjum.

Konkursowi towarzyszyły wykłady:

  • „Zabezpieczenia miejskiej sieci szerokopasmowej”, Bartłomiej Kwaśniewski, Andrzej Małecki, Urząd Miasta Lublin,
  • „Zasoby ludzkie w firmach IT”, Mariusz Jastrząb z firmy Mobica w Lublinie.

Laureaci otrzymali wołczery na egzaminy certyfikujące ECDL fundowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, nagrody rzeczowe fundowane przez firmę VICO oraz PTI. Dla wyróżnionych i pozostałych uczestników konkursu organizatorzy również przewidzieli upominki rzeczowe i dyplomy.

Laureatom i wyróżnionym gratulujemy i zapraszamy do udziału w konkursie za rok!

Tekst: Sylwia Delekta-Prokopiuk. Zdjęcia: Sylwia Delekta-Prokopiuk, archiwum Zespołu Szkół Energetycznych w Lublinie.

GALERIA ZDJĘĆ: Trzynasty – jednak nie pechowy!

Rok szkolny: 2016/2017