Uroczystości z okazji 154. rocznicy Powstania Styczniowego

Uroczystości z okazji 154. rocznicy Powstania Styczniowego

„Honorując patriotyczne oddanie i szlachetne poświęcenie powstańców
styczniowych, spłacamy dług wobec wielu pokoleń
Polaków, którzy nie wahali się stanąć do walki w obronie wolności”. (Uchwała Senatu RP)

W dniu 23 stycznia, przy obelisku w Kopinie upamiętniającym wydarzenia roku 1863, odbyły się obchody 154. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Obszar walk powstańczych obejmował także tereny gminy Cyców. Działały tu liczne oddziały, które stoczyły szereg bitew i potyczek. Miejscem pamięci tych wydarzeń sprzed lat jest obelisk poświecony poległym w Powstaniu na terenie gminy Cyców i w okolicach, przy którym corocznie odbywają się uroczystości patriotyczne.

Harcerze z Zespołu Szkół w Cycowie zapewnili posterunek honorowy przy obelisku. Natomiast uczniowie Filialnej Szkoły Podstawowej w Świerszczowie przygotowali część artystyczną. Po okolicznościowych przemówieniach, zgromadzone delegacje złożyły pod obeliskiem symboliczne wiązanki kwiatów, oddając hołd bohaterom walk z 1863 roku.

Teskt: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Wojciech Miazio.

GALERIA ZDJĘĆ: Uroczystości z okazji 154. rocznicy Powstania Styczniowego

Rok szkolny: 2016/2017