Współpraca się opłaca

Współpraca się opłaca - projekty w kl. IA Gim

30 listopada 2016 r. (tj. w środę) w klasie IA GM na lekcji języka polskiego odbyła się prezentacja projektu „A wszystko zaczęło się od…”, dotyczącego początków świata i człowieka w ujęciu biblijnym, naukowym i mitologicznym (mitologia grecka, słowiańska).

Działania miały na celu przede wszystkim utrwalenie ważnych zagadnień z lekcji obejmujących teorie na temat powstania wszechświata. Mieliśmy szansę uczyć się współpracy, działając w trzyosobowych grupach, rozwijając swoją wyobraźnię, umiejętność gromadzenia najpotrzebniejszych i najciekawszych informacji, zdolność manualną, a nade wszystko podjęliśmy walkę z tremą towarzyszącą publicznym wystąpieniom.

Projekty podlegały obiektywnej ocenie nauczycielki j. polskiego i wychowawczyni klasy Pani mgr Annie Kozak-Okońskiej. Kryteria oceniania uwzględniały wartość merytoryczną, estetykę ubioru, estetykę wykonania zadań, różnorodność źródeł i wykonanych elementów.

Na wyróżnienie zasłużyły następujące zespoły:

Grupa I w składzie: Klaudia Białasz, Hanna Sosnowska, Martyna Okoń wykonały świetną robotę, opartą na oryginalnym pomyśle i dobrym przygotowaniu - znały tekst na pamięć, a scenografia i treść były dopracowane, ciekawe i nowatorskie.

Oceną celującą może poszczycić się także grupa w składzie: Agata Kolęda, Amelia Mejnarowicz, Piotr Bytys, ponieważ ujęli bogactwo wiedzy w minimalistycznej formie. Wystąpienie przypominało popularny program telewizyjny „Sonda”, a do tego potraktowano zagadnienie z humorem.

Inne drużyny także zapunktowały dobrymi pomysłami - chociażby te inspirowane wycieczką do Radia Polskiego czy wykonane w interesujący i nietuzinkowy sposób estetyczne makiety, plakaty, wywiady i mapy.

Doświadczenie zdobyte podczas przedsięwzięcia na pewno wykorzystamy w klasie II, bo podczas realizacji projektów czujemy się jak ryby w wodzie.

Tekst: Amelia Mejnarowicz, kl. I a. Zdjęcia: Amelia Mejnarowicz, kl. I a.

GALERIA ZDJĘĆ: Współpraca się opłaca - projekty w kl. IA Gim

Rok szkolny: 2016/2017