Stypendia 2016 przyznane…

Stypendia 2016 przyznane…

„Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś,
zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania
dla tej wiedzy.” (Paulo Coelho)

Prestiżowa gala wręczenia stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom województwa lubelskiego odbyła się 9 grudnia 2016 r. w Centrum Spotkania Kultur mieszczącym się przy Placu Teatralnym 1 w Lublinie.

Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów gimnazjum:

  • Klaudia Białasz uczennica klasy I A (opiekun mgr Anna Kozak–Okońska)
  • Szymon Cybulski uczeń klasy II B (opiekun mgr Ilona Wróblewska)
  • Maciej Staszczyk uczeń klasy I D (opiekun mgr Iwona Jóźwik).
Dyplomy przyznane Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz Uczniom Zespołu Szkół w Cycowie.

Dyrektor Szkoły Pan mgr Zbigniew Rutkowski z grupą naszych stypendystów uczestniczył w uroczystości wręczenia stypendiów przyznawanych w ramach programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2016 – 2017” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską.

Pomoc stypendialna została przyznana uczniom na okres od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. w wysokości 400 zł miesięcznie. To poważny zastrzyk gotówki, który zostanie przeznaczony na rozwój zainteresowań, poszerzanie wiedzy, zakup najnowocześniejszego sprzętu komputerowego, oprogramowanie, multimedialne programy edukacyjne, a także na wykupienie dodatkowych, prywatnych zajęć, wycieczki edukacyjne, pomoce dydaktyczne, wydawnictwa naukowe i encyklopedyczne.

Uroczystość poprzedziły działania mające na celu przygotowanie dokumentacji, najważniejsze okazały się - Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia oraz wybór nie więcej niż trzech przedmiotów spośród podanych: matematyka, fizyka, informatyka, geografia, chemia, biologia język obcy i przedsiębiorczość - jako podstawę działań dla ucznia na bieżący rok szkolny. Widać wyraźnie, że Lubelszczyzna stawia na przedmioty ścisłe, przyrodnicze, języki obce oraz znajomość i umiejętność obsługi komputera, programów multimedialnych i przedsiębiorczość.

Stwierdzenie, iż inwestowanie w naukę jest najpewniejszą lokatą, teraz nabrało dosłownego znaczenia. Ci uczniowie, którzy stawiają na rozwój i wykształcenie otrzymają pomoc i wsparcie finansowe, aby realizować zamierzenia i plany związane z przyszłością.

Uczniowie się cieszą, my, opiekunowie stypendystów i Dyrekcja wspieramy ich i ukierunkowujemy, a Rodzice są dumni, dopingując swoje pociechy do dalszej pracy, aby nie zaprzepaściły tak wspaniałej szansy i pięknego wyróżnienia.

Liczymy, że uczniowie – stypendyści będą przykładem dla innych, dla tych, którzy chcą realizować swoje marzenia.

Tekst: Anna Kozak-Okońska. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Stypendia 2016 przyznane…

Rok szkolny: 2016/2017