Wyjazd do Leśniczówki

Wyjazd do Leśniczówki

13 października grupa pszczółki, zaraz po śniadaniu wyjechała na wycieczkę autokarem do leśniczówki. Celem wizyty w lesie, było sprawdzenie czy pani Jesień już do niego zawitała, bezpośrednia obserwacja, uwrażliwianie na piękno jesiennego krajobrazu. W leśniczówce na przedszkolaków czekał Pan leśniczy – tato Huberta. Pan Robert opowiedział nam o swojej pracy, o lesie i mieszkających w nim zwierzętach. Podkreślił, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Podczas spotkania dzieci miały okazję poznać zwyczaje wybranych zwierząt (sarny, dzika, lisa) zamieszkujących lasy naszej okolicy. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także, w jaki sposób pomóc zwierzętom przetrwać zimę i dlaczego niektóre zwierzęta gromadzą zapasy, a inne zapadają w sen zimowy. Podczas spotkania pan leśniczy zadawał przedszkolakom wiele pytań, z którymi dzieciaki świetnie sobie radziły. W nagrodę otrzymaliśmy przepiękne książki, kredki wykonane z drewna. Dużą atrakcją a zarazem niespodzianką było ognisko, a nad ogniskiem smacznie upieczone kiełbaski.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy panu Robertowi za pogadankę o tajemnicach lasu oraz zorganizowanie poczęstunku.

Tekst: Wychowawcy przedszkola. Zdjęcia: Wychowawcy przedszkola.

GALERIA ZDJĘĆ: Wyjazd do Leśniczówki

Rok szkolny: 2016/2017