Musztra z instruktorami 7 bkpow

Musztra z instruktorami 7 bkpow

Grupa harcerzy oraz uczniów wchodzących w skład sekcji szkolnego pocztu sztandarowego uczestniczyła w szkoleniu z musztry, które przeprowadzili st. sierż. Krzysztof Fau oraz kpr. Mariusz Wiśnioch z 7 batalionu kawalerii powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. Spotkanie zorganizowano zgodnie z rocznym planem współpracy naszej szkoły z tomaszowską JW.

Szkolenie miało teoretyczny i – co najważniejsze – praktyczny charakter. Nikt lepiej nie przekaże uczniom niełatwych zasad ceremoniału pocztu sztandarowego niż żołnierz zawodowy. Obecność st. sierż. Krzysztofa Fau oraz kpr. Mariusza Wiśniocha wzmocniła walor edukacyjny zajęć i była bardziej motywująca dla uczniów, zwłaszcza podczas ćwiczeń praktycznych. Zajęcia z musztry zorganizowano już po raz drugi, bowiem cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży.

Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem tradycji, największym dobrem szkoły, dlatego otoczony jest najwyższym szacunkiem i należnymi honorami. Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół w Cycowie jest obecny podczas wszystkich najważniejszych uroczystości. Niejednokrotnie też reprezentuje społeczność szkolną podczas licznych imprez w regionie. Podobnie jak nasi harcerze, którzy bardzo często aktywnie uczestniczą podczas różnych uroczystości gminnych. Dlatego należy dołożyć szczególnych starań, by właściwe przygotować młodzież do odpowiedniej postawy i zachowania zgodnie z obowiązującym ceremoniałem.

Jako placówka współpracująca z 7 bkpow mamy ten przywilej organizowania ciekawych zajęć dla młodzieży z udziałem wojskowych instruktorów. Podejmowane działania mają na celu przede wszystkim kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych, jak również promowanie zawodowej służby wojskowej jako jednej z możliwości kontynuowania edukacji ponadgimnazjalnej.

Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Marta Gawlińska.

GALERIA ZDJĘĆ: Musztra z instruktorami 7 bkpow

Rok szkolny: 2016/2017