Dzień Edukacji Narodowej 2016

Dzień Edukacji Narodowej 2016

„Kto chce zapalać innych,
sam musi płonąć.” Ludwik Hirszfeld
Film: Dzień Edukacji Narodowej 2016.

Jak co roku, w dniu poprzedzającym Dzień Edukacji Narodowej, obchodziliśmy wyjątkowe święto. Wyjątkowe i na dodatek bardzo oczekiwane. Na święto to czekali zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni szkoły. Wyjątkową atmosferę, która panowała od rana w szkole, odczuwali wszyscy. W tym wspaniałym dniu nie mogło zabraknąć symbolicznych kwiatów, ciepłych słów, miłych gestów wdzięczności oraz uroczystej akademii.

Wspólne świętowanie Dnia Edukacji Narodowej rozpoczęło się w słoneczne popołudnie o godzinie 15.00. Na obchody przybyło do naszej szkoły wielu gości, m.in. emerytowani nauczyciele i pracownicy obsługi, przedstawiciele samorządu: Wójt Gminy Cyców p. Wiesław Pikuła, Zastępca Wójta p. Marta Kociuba, Pracownicy Referatu ds. obsługi Jednostek Organizacyjnych Gminy: p. Andrzej Choma, p. Dorota Małysza i p. Agnieszka Matuszak, Przewodniczący Rady Rodziców p. Wiesław Krzysztofiak oraz jego następczyni p. Małgorzata Więcławska-Siwek a także przedstawiciele duchowieństwa: ks. kanonik Zbigniew Szcześniak, ks. Dawid Nowicki oraz ks. kanonik senior Jan Słoma.

Zaproszenie przyjęli również przedstawiciele 7. Batalionu Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego: ppłk Piotr Gołos – Szef Szkolenia 25. Batalionu Kawalerii Powietrznej, ppłk Piotr Wrona – Dowódca 7. Batalionu Kawalerii Powietrznej i kpt. Wojciech Kubica, st. chor. szt. Andrzej Klepacz, mł. chor. Marcin Reczycki, st. sierż. Krzysztof Fau oraz ppłk Radosław Cyniak z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – Zarząd Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych w Warszawie.

Na wstępie uroczystości głos zabrał p. Dyrektor mgr Zbigniew Rutkowski, który powitał zebranych i przekazał nauczycielom moc najserdeczniejszych życzeń.

W dalszej części spotkania Wójt Gminy Cyców złożył życzenia nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i pracownikom obsługi oraz wręczył nagrody, które otrzymali p. Iwona Niemiec i p. Zbigniew Rutkowski.

Nie zabrakło życzeń od odchodzącego Przewodniczącego Rady Rodziców p. Wiesława Krzysztofiaka i od nowo wybranej p. Małgorzaty Więcławskiej-Siwek, jak również zaprzyjaźnionych żołnierzy.

Kolejnym punktem programu był występ naszych artystów, przygotowany pod kierunkiem p. Beaty Łaski, p. Sylwii Delekty-Prokopiuk i p. Anety Niespodziewańskiej. Uczniowie mieli okazję złożyć podziękowania za trud włożony w ich edukację wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Uczcili to montażem słowno – muzycznym z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Były refleksje, piękne życzenia i scenki obrazujące w żartobliwy sposób pracę nauczyciela oraz pokazujące zwyczajny dzień z życia szkoły. Całości tego radosnego święta dopełniły kwiaty wręczone wszystkim uczestnikom uroczystości.

Następnie Dyrektor Zespołu Szkół w Cycowie wręczył nauczycielom Nagrody Dyrektora Szkoły, które zostały przyznane indywidualnie jako dowód uznania za wyjątkowe zaangażowanie w wypełnianie zawodowych obowiązków, szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej, aktywność zawodową i kreatywność w pracy z uczniami.

W tym roku nagrodę tę otrzymało 19 nauczycieli:

Iwona Baczyńska, Marian Bartniczuk, Grzegorz Bedliński, Dariusz Bednaruk, Bernarda Bogusz, Małgorzata Cybulska, Irena Hauzer, Monika Kapłan, Anna Kołodziej, Agata Kotuła, Anna Kozak-Okońska, Violetta Marciniak, Wacław Modrzyński, Joanna Nowaczek, Ewa Pułka, Joanna Romanowska, Elżbieta Sidorowska, Maria Urbaniak, Dorota Żóraw.

Na koniec głos zabrała Przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Cycowie p. Ewa Pułka. Przekazała pracownikom oświaty serdeczne życzenia oraz wręczyła odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał p. Wacław Modrzyński, a Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego p. Zbigniew Pasternak.

Dzień Edukacji Narodowej to święto całej społeczności szkolnej. To dzień, w którym uczniowie okazują swoją wdzięczność szczególnie tym, którym serdeczna troska o dobro wychowanków, głęboki humanitaryzm, życzliwy stosunek do świata i ludzi oraz wierność wybranej służbie społecznej towarzyszy przez całe życie.

Tekst: Sylwia Delekta-Prokopiuk. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Dzień Edukacji Narodowej 2016

Rok szkolny: 2016/2017