II Ogólnopolski Rajd Pieszy „W rocznicę bitwy 1920 r. pod Cycowem”

II Ogólnopolski Rajd Pieszy „W rocznicę bitwy 1920 r. pod Cycowem”

Zespół Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie i Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne INICJATYWA byli organizatorami II Ogólnopolskiego Rajdu Pieszego „W rocznicę bitwy 1920 r. pod Cycowem”. Honorowy patronat nad imprezą objęli: Wójt Gminy Cyców oraz Prezes Oddziału PTTK we Włodawie.

Głównym celem organizowanych corocznie rajdów jest odwiedzanie miejsc pamięci związanych z 7 Pułkiem Ułanów Lubelskich, kultywowanie tradycji 7 Pułku, a także popularyzowanie turystyki kwalifikowanej oraz Odznak Turystyki Pieszej.

Tegoroczny Rajd upamiętniał w szczególności:

  • 96. rocznicę zwycięskiej bitwy 7 Pułku Ułanów Lubelskich z bolszewikami pod Cycowem,
  • 95. rocznicę odznaczenia 7 Pułku Ułanów Lubelskich Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari V klasy,
  • 20. rocznicę odrodzenia się Pułku na Ziemi Ojczystej w Nowym Glinniku k/Tomaszowa Mazowieckiego.

Uczestnicy z Cycowa, Łęcznej, Lublina, Włodawy oraz odległego Tomaszowa Mazowieckiego wyruszyli w trasę o godz. 9.00. Program Rajdu obejmował miejsca pamięci 7 Pułku usytuowane poza terenem gminy Cyców, a mianowicie w Trawnikach i Lublinie.

Pierwszym punktem programu był cmentarz wojenny z I wojny światowej w Trawnikach z mogiłami ułanów 7 Pułku poległych w bitwie pod Cycowem w 1920 r. Następnie uczestnicy Rajdu udali się do Lublina na teren Wojskowych Warsztatów Rejonowych przy Al. Racławickich, gdzie z inicjatywy Klubu Żołnierzy Rezerwy im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich umiejscowiono pamiątkową tablicę. Informacji o tym miejscu udzielił obecny Prezes Klubu p. Tadeusz Gałecki.

Na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Lipowej uczestnicy zapalili znicz na grobie ułana 7 Pułku rtm. Aleksandra Bielińskiego, który zginął w potyczce z patrolem kozackim w Turowoli w 1920 r. Odwiedzili także grób Państwa Marii i rtm. Aleksandra Onyszków. Pan Aleksander był rotmistrzem 7 Pułku i jednym z inicjatorów nadania szkole w Cycowie imienia 7 Pułku Ułanów, natomiast Pani Maria przekazała do szkolnej Izby Tradycji wiele cennych eksponatów, a w 2005 r. dokonała jej uroczystego otwarcia. Oboje wielokrotnie gościli w murach naszej szkoły i pozostawali w kontakcie z gronem pedagogicznym i młodzieżą.

Na trasie Rajdu znalazł się również Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej, gdzie znajduje się tablica poświęcona 7 Pułkowi Ułanów, ufundowana przez weteranów, Plac Litewski i pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, a także Baszta i taras widokowy na Zamku Lubelskim.

Ostatnim punktem programu była Izba Tradycji 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Zespole Szkół w Cycowie, a w szczególności część poświęcona 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej i 7 Dywizjonowi Ułanów Lubelskich – jednostce, która przyjęła imię, barwy i kontynuuje tradycje 7 Pułku Ułanów Lubelskich od 1996 r. Tam też odbyło się uroczyste zakończenie Rajdu, podczas którego Wójt Gminy Cyców Wiesław Pikuła, Dyrektor Zespołu Szkół Zbigniew Rutkowski oraz Wiceprezes PTTK o/Włodawa Piotr Żwiruk wręczyli uczestnikom znaczki pamiątkowe i materiały krajoznawcze (foldery, mapy itp.) promujące Cyców, Pojezierze Łęczyńsko - Włodawskie oraz Lubelszczyznę.

Organizatorzy są przekonani, że w kolejnych latach Rajd będzie kontynuowany i na stałe wpisze się w kalendarz imprez towarzyszących obchodom rocznicowym bitwy pod Cycowem.

Tekst: Uczestnicy rajdu. Zdjęcia: Uczestnicy rajdu.

GALERIA ZDJĘĆ: II Ogólnopolski Rajd Pieszy „W rocznicę bitwy 1920 r. pod Cycowem”

Rok szkolny: 2015/2016