Gmina Cyców ma swój herb i sztandar

Gmina Cyców ma swój herb i sztandar

W dniu 12 czerwca odbyła się uroczystość nadania insygni herbowych Gminie Cyców, w której uczestniczyli dyrekcja i uczniowie Zespołu Szkół w Cycowie.

To niezwykle zaszczytne i podniosłe wydarzenie, które w sposób szczególny zapisało się w historii Ziemi Cycowskiej. Herb i flaga to najważniejsze, a zarazem najbardziej wymowne symbole terytorialnej wspólnoty. Utożsamiają najwyższe wartości i ideały, z którymi społeczność się identyfikuje.

O godz. 9.30 rozpoczęła się uroczysta Sesja Rady Gminy, a następnie Msza Święta z udziałem pocztów sztandarowych jednostek OSP z terenu gminy oraz Zespołu Szkół w Cycowie, podczas której dokonano poświęcenia insygni herbowych. Potem uczestnicy uroczystości w udali się w pobliże budynku Urzędu Gminy Cyców, gdzie harcerze Zespołu Szkół dokonali uroczystego wciągnięcia po raz pierwszy flagi Gminy Cyców na maszt, a Orkiestra Górnicza LW „Bogdanka” odegrała Hymn Polski.

Dalsza część uroczystości przebiegała na placu przy kompleksie boisk ORLIK, gdzie młodzież Zespołu Szkół zaprezentowała część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem p. Anny Kozak-Okońskiej i p. Anety Niespodziewańskiej. Wszystkim zebranym odczytano uchwałę Nr IX/73/15 Rady Gminy Cyców z dnia 30.12.2015 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru, sztandaru, tablicy urzędowej z herbem gminy i pieczęci oraz zasad ich używania. Następnie Wójt Gminy Cyców Wiesław Pikuła w swoim przemówieniu przedstawił uzasadnienie do projektu herbu i przybliżył wieloletnie starania władz samorządowych o jego zatwierdzenie. Gmina Cyców jest obecnie jedyną w Powiecie Łęczyńskim posiadającą insygnia herbowe.

Herb Gminy Cyców nawiązuje do najważniejszego wydarzenia w dziejach miejscowości i gminy, jakim była zwycięska bitwa 7 Pułku Ułanów Lubelskich z Armią Czerwoną w dniach 15-16 sierpnia 1920 r. Stąd też w herbie Gminy Cyców na czerwonym polu tarczy umieszczono dwie skrzyżowane ze sobą szable o srebrnych głowniach i rękojeściach symbolizujące bitwę polsko-bolszewicką pod Cycowem. Pomiędzy sztychami, w głównej części tarczy umieszczono srebrne czółenko tkackie, nawiązując do najbardziej prawdopodobnej hipotezy dotyczącej etymologii nazwy miejscowości, czyli miejscowej produkcji płótna o nazwie „cyc”.

Na pamiątkę tej podniosłej uroczystości wszyscy dyrektorzy placówek oświatowych, w tym Dyrektor Zespołu Szkół Zbigniew Rutkowski, a także kierownicy innych jednostek organizacyjnych otrzymali z rąk Przewodniczącego Rady oraz Wójta Gminy nowe symbole Gminy Cyców.

Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: "Foto - Lider".

GALERIA ZDJĘĆ: Gmina Cyców ma swój herb i sztandar

Rok szkolny: 2015/2016