Kolejne sukcesy naszych filatelistek

Kolejne sukcesy naszych filatelistek

W malowniczej wiosce Krzeszów gmina Kamienna Góra w dniach 26-29.05.2016 r., odbył się finał 54. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Dolny Śląsk – zapraszamy w Sudety”.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 42 uczestników w trzech kategoriach wiekowych: w grupie podstawowej 14 uczestników, w grupie gimnazjalnej 16 uczestników i w grupie ponadgimnazjalnej 12 uczestników, byli to reprezentanci okręgów: Bydgoskiego, Świętokrzyskiego, Małopolskiego, Lubelskiego, Toruńskiego, Pomorskiego, Wielkopolskiego, Wrocławskiego, Warszawskiego, Zachodniopomorskiego, Zielonogórskiego, Śląsko-Dąbrowskiego/Oddziały: Chorzowski, Rudzki, Sosnowski, Zabrzański i Oddział Warszawa Praga.

Naszą szkołę i województwo reprezentowały Anna Nowak i Sandra Prokopiuk. Temat tegorocznego konkursu filatelistycznego wymagał dużej wiedzy historycznej i filatelistycznej.

Finał konkursu składał się z obowiązkowych części. A były to:

  • test z wiedzy tematycznej;
  • test z wiedzy filatelistycznej;
  • praca z katalogiem znaczków pocztowych FISCHER;

  • budowa eksponatu związanego z tematyką regionalną.

W ścisłym finale wzięło udział po pięciu uczestników w każdej kategorii wiekowej. Do oceny wszystkich zadań w finale w powołana była Komisja Konkursowa, w skład której wchodzili członkowie Głównej Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej PZF oraz sędziowie filatelistyczni powołani do oceny eksponatów przez GKS i Prezydium ZG PZF na wniosek organizatorów konkursu.

Sandra Prokopiuk grała w ścisłym finale i zajęła V miejsce w grupie szkół podstawowych oraz otrzymała Srebrną Odznakę Polskiego Związku Filatelistycznego; Anna Nowak zajęła XIII miejsce w grupie szkół gimnazjalnych. To kolejny, wielki sukces filatelistek z naszej szkoły.

Oprócz zmagań konkursowych przygotowano dla uczniów żywą lekcję historii. Mieli okazję podziwiać zabytki i uroki Krzeszowa, min.: Zespół klasztorny Cystersów, Bazylikę Wniebowzięcia NMP, Mauzoleum Piastów Świdnicko-Jaworskich.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w różnych etapach 54. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Dolny Śląsk – zapraszamy w Sudety”. Opiekunom, za całoroczną pracę w kołach z dziećmi i młodzieżą w przybliżaniu zagadnień filatelistyki i tematyki tegorocznego konkursu.

Tekst: Sylwia Delekta-Prokopiuk. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Kolejne sukcesy naszych filatelistek

Rok szkolny: 2015/2016