Bezpieczni i wolni od nałogów

Bezpieczni i wolni od nałogów

Dnia 31 maja 2016 r. w Zespole Szkół  Oddziałami Integracyjnymi im 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie odbyły się warsztaty profilaktyczne ph. „Bezpieczni i wolni od nałogów” w ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktycznego.

Warsztaty zostały zorganizowane przez wychowawców świetlicy we współpracy z pedagogiem szkolnym, panią Iwoną Niemiec i psychologiem szkolnym, panem Tomaszem Szymoną przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wzięło w nich udział 32 gimnazjalistów, których wybór został skonsultowany z wychowawcami klas.

Zadaniem warsztatów było przeciwdziałanie uzależnieniom oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych wśród młodzieży.

Tematyka zajęć dotyczyła następujących zagadnień: rodzaje i źródła uzależnień, konsekwencje uzależnień, formy pomocy dla osób uzależnionych, postawy społeczne wobec nałogów, formy aktywności profilaktycznej, prozdrowotnej.

Warsztaty miały charakter interaktywny, odbywały się przy aktywnym udziale młodzieży. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki.

Tekst: Anna Kołodziej. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: III edycja konkursu pt. „Bezpieczni w szkole”

Rok szkolny: 2015/2016