Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa

W środę 31 maja w Zespole Szkół w Cycowie po raz kolejny odbyły się uroczystości z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Uczestników Misji Pokojowych ONZ.

Wielu osobom słowo „weteran” kojarzy się wyłącznie z kombatantami, którzy walczyli w II wojnie światowej. Kim dziś jest weteran? To żołnierz, policjant, strażak, który wykonuje trudne zadania, często na drugim końcu świata, uświadamiając nam, że o bezpieczeństwo Polski walczy się także daleko od naszych granic.

To święto jest wyrazem szacunku i uznania państwa i narodu dla rzeszy polskich weteranów misji wojskowych prowadzonych od ponad 60 lat na trzech kontynentach, np. w Kongo, Czadzie, Syrii i Libanie, Kosowie, Bośni i Hercegowinie, w Mali, w Iraku i Afganistanie.

Na zaproszenie Dyrektora Zbigniewa Rutkowskiego w uroczystości wzięli udział przedstawiciele 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich z Tomaszowa Mazowieckiego: st. sierż. Krzysztof Fau, st. kpr. Marcin Kral, kpr. Sylwester Barański oraz st. szer. Waldemar Węgrzycki.

Podczas pierwszej części spotkania zaprezentowano młodzieży krótką prezentację nt. udziału Wojska Polskiego w misjach Unii Europejskiej, a także operacjach w Iraku i Afganistanie, które wvostatnich latach były głównymi obszarami zaangażowania Wojsk Polskich poza granicami kraju. Następnie uczniowie obejrzeli materiał filmowy pt. „Życie po misji”, w którym żołnierze poszkodowani wvtrakcie wykonywania obowiązków poza krajem opowiedzieli o trudach powrotu do zdrowia i normalnego życia.

Przybliżono również działalność organizacji wspierających weteranów, m.in. Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, które od lat pomaga polskim żołnierzom powracającym z operacji zagranicznych. Stowarzyszenie prowadzi ponadto kampanię społeczną "Dzień Weterana - Szacunek i wsparcie", której zadaniem jest pogłębienie szacunku do polskich barw narodowych i munduru poprzez szeroką akcję informacyjną o PKW.

Na zakończenie części oficjalnej obchodów, w chwili skupienia wspomniano wszystkich Żołnierzy i Pracowników Wojska Polskiego, którzy uczestnicząc w misjach zagranicznych, oddali swoje życie dla utrwalenia pokoju na świecie.

Druga część spotkania to rozmowa ze st. sierż. Krzysztofem Fau, uczestnikiem misji w Iraku i Afganistanie, który zechciał podzielić się swoimi doświadczeniami i odpowiedzieć na wszystkie pytania młodzieży. Zainteresowanie uczniów było bardzo duże, o czym świadczy ilość i różnorodność zadawanych pytań, m.in. o kulturę i zwyczaje tamtejszej ludności, codzienne zadania i obowiązki, sprzęt i uzbrojenie żołnierzy, udział kobiet w misjach itd.

Coroczne spotkania z uczestnikami misji z okazji Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa są dla młodzieży niezwykle wartościowym przeżyciem. Żadna prezentacja ani film nie zastąpią bezpośredniego kontaktu i rozmowy z żołnierzem, który osobiście doświadczył specyfiki służby w ramach misji zagranicznych.

Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Rok szkolny: 2015/2016