V Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu

V Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu

Podczas V edycji Powiatowego Konkursu Piosenki o Zdrowiu, swoje umiejętności wokalne zaprezentowało 11 zespołów dziecięcych z 7 przedszkoli i 4 szkół podstawowych zrzeszonych w Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Celem konkursu jest rozpowszechnianie i popularyzowanie treści prozdrowotnych, oddziaływanie profilaktyczne poprzez przekazywanie wiedzy w formie atrakcyjnej dla dzieci, integracja środowiska przedszkolnego i szkolnego oraz rozwijanie uzdolnień wokalnych i zainteresowań muzycznych.

Konkurs zorganizowany został we współpracy z Powiatowym Zespołem ds. Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz Starostwem Powiatowym w Łęcznej.

Prezentowane przez dzieci piosenki oceniała komisja w składzie:

  • Pani Elżbieta Dyzma z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łęcznej,
  • Pani Emilia Warda ze Starostwa Powiatowego w Łęcznej,
  • Pani Anna Kołodziej z Zespołu Szkół w Cycowie.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników jury wyłoniło laureatów V Powiatowego Konkursu Piosenki o Zdrowiu. Na podium, w kategorii „przedszkola”, znalazły się grupy reprezentujące następujące placówki:

  1. miejsce – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Januszówce,
  2. miejsce – Przedszkole Samorządowe w Milejowie,
  3. miejsce – Przedszkole Samorządowe w Cycowie.

W kategorii „klasy 0–III” pierwsze trzy miejsca zajęły grupy z następujących szkół:

  1. miejsce – Zespół Szkół w Cycowie,
  2. miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łęcznej,
  3. miejsce – Szkoła Podstawowa w Nadrybiu.

Dzieci otrzymały pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.

Tekst: Iwona Niemiec. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: V Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu

Rok szkolny: 2015/2016