Filatelistki z Cycowa znowu niezwyciężone!

Filatelistki z Cycowa znowu niezwyciężone!

W sobotę 16 kwietnia 2016 r. młodzi adepci filatelistyki Okręgu Lubelskiego Polskiego Związku Filatelistycznego przybyli do siedziby Poczty Głównej w Lublinie, by wziąć udział w Półfinale 54. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego, który w tym roku szkolnym odbywa się pod hasłem „Dolny Śląsk, zapraszamy w Sudety”.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali:

 • p. Ryszard Kuśmiderski – Prezes Zarządu Okręgu Lubelskiego Polskiego Związku Filatelistów,
 • p. Cezary Rejn - Przewodniczący Komisji Młodzieżowej PZF,
 • p. Anna Frymus - Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie.

Cele konkursu:

 1. Promowanie polskich znaków pocztowych i Poczty Polskiej.
 2. Popularyzacja filatelistyki i zdobywanie wiedzy związanej z tematem konkursu, czyli Dolnym Śląskiem - jej historią i zabytkami.
 3. Pogłębianie wiedzy filatelistycznej.
 4. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności budowy eksponatu filatelistycznego oraz korzystanie z katalogów znaczków pocztowych.

W konkursie wzięli udział uczniowie reprezentujący koła filatelistyczne ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.

W trakcie konkursu trzeba było wykazać się wiedzą tematyczną o Dolnym Śląsku, która jest przewodnią w bieżącym roku szkolnym oraz znajomością zagadnień z filatelistyki i historii Poczty Polskiej.

Wszyscy uczestnicy wyśmienicie napisali test konkursowy, który składał się z dwóch części: I - filatelistyczna (20 pytań z wiedzy filatelistycznej), II - tematyczna (20 pytań dotyczących tematu).

Każdy z uczestników konkursu wyszedł z nagrodą. Wszyscy młodzi filateliści i ich opiekunowie zostali uhonorowani przez Przewodniczącego OL PZF p. Ryszarda Kuśmiderskiego dyplomami i upominkami (znaczki, karty pocztowe, przybory filatelistyczne).

Zarówno w grupie młodszej (szkoła podstawowa) i średniej (gimnazja) dominowały filatelistki z Cycowa.

Szkoła Podstawowa:

 • I miejsce zajęła Sandra Prokopiuk z klasy 5a, (Sandra uczestniczyła w Finale Ogólnopolskim w Nałęczowie w 2015 r.),
 • III miejsce Klaudia Humieniuk z klasy 5a.

Gimnazjum:

 • I miejsce Anna Nowak z klasy 3c, (Anna uczestniczyła w Finale Ogólnopolskim w Nałęczowie w 2015 r.),
 • III miejsce ex aequo: Natalia Skurak z klasy 3c i Monika Brzozowiec z klasy 3a.

Warto dodać, że w grupie starszej (szkoły średnie) zwyciężyła nasza absolwentka – Angelika Brzozowiec, obecnie uczennica 2 klasy I LO im. S.Czarnieckiego w Chełmie (Angelika uczestniczyła w Finale Ogólnopolskim w Toruniu w 2013 roku, w Nałęczowie w 2015 r.).

Dodatkową atrakcją dla uczennic, które zajęły I miejsca, oprócz otrzymanych nagród rzeczowych, jest 4-dniowy wyjazd na etap ogólnopolski konkursu, który odbędzie się w dniach 26-29 maja br. w Krzeszowie koło Wrocławia.

Gratulujemy!!!

Dyplomy pamiątkowe dla uczennic: Sandry Prokopiuk, Anny Nowak.
Tekst: Sylwia Delekta-Prokopiuk. Zdjęcia: Sandra Prokopiuk, Anna Frymus.

GALERIA ZDJĘĆ: Filatelistki z Cycowa znowu niezwyciężone!

Rok szkolny: 2015/2016