Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

W dniach 8 i 28 kwietnia uczniowie klas II gimnazjum uczestniczyli w zajęciach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia prowadził pan Maksymilian Podleśny z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA – Poland.

Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, jaki jest schemat postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy oraz praktycznie przećwiczyli podstawowe czynności resuscytacyjne, dzięki czemu zdobyli cenną wiedzę i umiejętność postępowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Dziękujemy panu Maksymilianowi Podleśnemu za przeprowadzenie kolejnych, interesujących zajęć i liczymy na dalszą współpracę.

Tekst: Iwona Niemiec. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Pierwsza pomoc

Rok szkolny: 2015/2016