Światowy Dzień Inwalidy w Zespole Szkół w Cycowie - 2016

Światowy Dzień Inwalidy w Zespole Szkół w Cycowie - 2016

W sobotę 23 kwietnia, członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Cycowie, uroczyście obchodzili „Światowy Dzień Inwalidy”. Honorowy patronat nad spotkaniem objął Wójt Gminy Cyców.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło, m.in. Wójta Gminy Cyców p. Wiesława Pikuły, Zastępcy Wójta p. Marty Kociuby, Dyrektora Zespołu Szkół w Cycowie p. Zbigniewa Rutkowskiego, Proboszcza Parafii św. Józefa w Cycowie ks. kanonika Zbigniewa Szcześniaka, Dyrektor PCPR w Łęcznej p. Elżbiety Brodzik, Przewodniczącego Rady Powiatu Łęczyńskiego p. Jana Baczyńskiego vel Mróz, Sekretarza Powiatu Łęczyńskiego p. Kazimierza Radko, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego wvCycowie p. Jadwigi Mazurkiewicz, Prezes LGD Polesie p. Małgorzaty Leszczyńskiej oraz Przewodniczącej PSOUU w Łęcznej – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy p. Marii Lisek-Zięba.

Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie Mszą Święta w Kościele Parafialnym. Następnie wszystkich uczestników zaproszono do hali sportowej Zespołu Szkół w Cycowie na poczęstunek i część artystyczną w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej.

Wszystkich zebranych powitał gospodarz obiektu Dyrektor Szkoły p. Zbigniew Rutkowski, następnie głos zabrał Przewodniczący Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Cycowie pan Stanisław Jamiński, zapraszając do obejrzenia montażu słowno-muzycznego uczniów z okazji 225. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W dalszej części spotkania zaprezentowali się podopieczni Warsztatów Zajęciowych w Janowicy – zespół „Bębnoludy” i solista Łukasz Lisek, po czym zostali nagrodzeni gromniki brawami. Kolejną prezentacją artystyczną był występ Kapeli Podwórkowej z Cycowa. Na zakończenie obchodów wyróżnionym członkom PZERII wręczono okolicznościowe dyplomy oraz złote odznaki honorowe za szczególne zasługi dla Związku.

Spotkanie było doskonałą okazją dla Seniorów i nie tylko, by się spotkać, porozmawiać, wymienić doświadczeniami, a przede wszystkim mile spędzić czas.

Film: Podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej z Janowicy wraz z zaproszonymi Gośćmi
wystąpili w utworze "Bębnoludy".
Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Światowy Dzień Inwalidy w Zespole Szkół w Cycowie - 2016

Rok szkolny: 2015/2016