Uroczystości upamiętniające Generała Broni Tadeusza Buka

Uroczystości upamiętniające Generała Broni Tadeusza Buka

„Był charyzmatycznym dowódcą, świetnym oficerem,
diamentem wśród generałów.” (gen. dyw. Mirosław Różański)
„Najlepiej czuł się w polu, wśród swoich żołnierzy.
Generał Buk był człowiekiem bardzo bezpośrednim, konsekwentnym,
zdecydowanym i niesłychanie kreatywnym.
Cieszył się opinią oficera bez reszty oddanego służbie.
Porywał do działania osobistym przykładem.
Urodzony przywódca, obdarzony charyzmą silny człowiek.
Bardzo wyrazista postać. Żołnierze go uwielbiali.” (ppłk Tomasz Szulejko)
„Przebywanie w jego towarzystwie było nieustanną ucztą intelektualną.
To człowiek niezwykle oczytany i mądry, miał też dar jasnego formułowania myśli.
Prywatnie na pozór twardy, nawet szorstki, w rzeczywistości ciepły, o dobrym sercu.
Dowcipny i świetny kompan do wszystkiego. Kochał rodzinę, konie i życie.” (gen. dyw. rez. Jan Kempara)

W przeddzień 6. rocznicy tragicznej śmierci Generała Broni Tadeusza Buka w katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem, znajomi, przyjaciele i najbliżsi współpracownicy Generała spotkali się przy Jego grobie na Cmentarzu Parafialnym w Spale, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze.

W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Zbigniew Rutkowski, składając symboliczną wiązankę kwiatów w imieniu całej społeczności Zespołu Szkół w Cycowie.

Tadeusz Buk

Generał Tadeusz Buk był silnie związany ze Spałą i Tomaszowem Mazowieckim, gdzie w 1995 r. rozpoczął służbę w 25 Dywizji Kawalerii Powietrznej. Jako ówczesny major dyplomowany został wyznaczony na dowódcę 2 pułku kawalerii powietrznej i przystąpił wraz z grupą oficerów do formowania jednostki w pobliskim Glinniku.

Po kilkumiesięcznych staraniach m.in. Majora Buka, w dniu 9 czerwca 1996 r. w Gliniku, 2 pułk kawalerii przejął imię i dziedzictwo tradycji jednej z najznamienitszych formacji kawaleryjskich, jaką był 7 Pułk Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Dzień ten jest uznawany za historyczną datę odrodzenia się po latach 7 Pułku na ziemi ojczystej.

Od tamtego wydarzenia, za sprawą ówczesnego mjr. T.Buka, rozpoczęły się już prawie 20-letnie kontakty naszej szkoły z tomaszowską JW – obecnie 7 Dywizjonem Ułanów Lubelskich w strukturach 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.

Postać Generała Buka jest doskonale znana uczniom Zespołu Szkół oraz całej społeczności Cycowa. Wartości, jakie reprezentował swoim życiem – godna szacunku i najwyższego uznania żołnierska postawa i zamiłowanie do sportu zadecydowały, by w listopadzie 2010 r. stał się patronem Kompleksu Boisk Sportowych Orlik 2012, na których młodzież hartuje swoje ciało i ducha.

Zdjęcie grupowe, upamiętniające uroczystości obchodzone w rocznicę tragicznej śmierci
Generała Broni Tadeusza Buka - Spała 2016 r.
Źródło: Mariusz Buk.
Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Wojciech Miazio.

GALERIA ZDJĘĆ: Uroczystości upamiętniające Generała Broni Tadeusza Buka

Rok szkolny: 2015/2016