Dzień Bezpiecznego Komputera

Dzień Bezpiecznego Komputera

Uczniowie naszej szkoły, już po raz piąty, brali udział w obchodach „Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu”. W tym roku pod hasłem „Uczeń w sieci”. Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin i Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Cele konkursu:

  • rozwijanie wiedzy informatycznej wśród młodzieży szkolnej,
  • promowanie zasad bezpieczeństwa komputerowego,
  • kształtowanie świadomego i mądrego użytkownika multimediów,
  • promowanie wiedzy na temat komputerów, Internetu i związanych z nimi zagrożeń,
  • informowanie o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie,
  • stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.

Z tej okazji w dniu 15 grudnia 2015 r. odbył się etap szkolny XII Regionalnego Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera", w którym uczestniczyło 14 uczniów naszego gimnazjum.

Zwycięzcami etapu szkolnego zostali: Adrian Godula z klasy IIIc, Adam Rusek i Aleksander Siwek z klasy IIa. Reprezentowali oni naszą szkołę w etapie regionalnym konkursu, który miał miejsce 12 lutego 2016 r. w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. K.Drewnowskiego w Lublinie. Do II etapu konkursu przystąpiło 150 uczniów reprezentujących 27 gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Lublina i regionu lubelskiego.

Uczeń naszej szkoły - Aleksander Siwek otrzymał wyróżnienie w kategorii gimnazjum.

Konkursowi towarzyszyły wykłady ph. „Cyberprzemoc wśród młodzieży", podsumowujące program realizowany przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, Wojewódzką i Miejską Komendę Policji w Lublinie oraz szkoły i placówki prowadzone przez Gminę Lublin.

Laureaci otrzymali wołczery na egzaminy certyfikujące proponowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne i nagrody sponsorowane przez Biuro ECDL, PTI i firmę Vico Sp. Dla wyróżnionych i pozostałych uczestników konkursu organizatorzy również przewidzieli upominki rzeczowe i dyplomy.

Laureatom i wyróżnionym gratulujemy i zapraszamy do udziału w konkursie za rok!

Tekst: Sylwia Delekta-Prokopiuk. Zdjęcia: Sylwia Delekta-Prokopiuk i archiwum Zespołu Szkół Energetycznych w Lublinie.

GALERIA ZDJĘĆ: Dzień Bezpiecznego Komputera

Rok szkolny: 2015/2016