Współpraca szkoły z 7 Dywizjonem Ułanów Lubelskich 1996 – 2016

Współpraca szkoły z 7 Dywizjonem Ułanów Lubelskich 1996 – 2016

Podsumowanie działań z okazji 20-lecia odrodzenia 7 Pułku na Ziemi Ojczystej.

23 czerwca 1992 r. – Szkoła Podstawowa w Cycowie – przyjęła za swojego Patrona 7 Pułk Ułanów Lubelskich, jedną z najznamienitszych formacji kawaleryjskich RP. Taki Patron zobowiązuje, a dziedziczenie jego tradycji to zaszczyt dla całej społeczności. To szacunek dla przodków i ich dokonań, źródło historycznej wiedzy i świadectwo kulturowej wrażliwości.

Kiedy narodziła się myśl, aby Szkole w Cycowie nadać imię 7 Pułku Ułanów Lubelskich, inicjatorom przyświecała myśl, że jedynie młodzież może stać się spadkobiercą jego chwalebnych tradycji, tak cenionych i godnych naśladowania. Od tego wydarzenia, przez kolejne lata, społeczność szkoły wypracowała własne tradycje w oparciu o historię Patrona. Jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu imprez szkolnych jest Dzień Patrona, obchodzony w dniu Święta Pułku – 23 marca. Społeczność szkolna przejęła honorowy patronat i sprawuje opiekę nad Cmentarzem Wojennym z lat 1915-1920, na którym znajduje się symboliczna mogiła ułanów 7 Pułku. Uczniowie uczestniczą w wycieczkach do miejsc pamięci Pułku, współtworzą szkolną Izbę Tradycji 7 Pułku, współorganizują coroczne obchody rocznicowe bitwy 7 Pułku Ułanów pod Cycowem 1920 r., utrzymują stałe kontakty z weteranami oraz współpracują z wieloma instytucjami, m.in. Towarzystwem Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich i Muzeum 7 Pułku w Mińsku Mazowieckim.

W zakresie rozwijania tradycji 7 Pułku Ułanów Lubelskich, kontynuowania i pielęgnowania „obyczajów kawaleryjskich” szczególne miejsce zajmuje współpraca z 7 Dywizjonem Ułanów Lubelskich z Tomaszowa Mazowieckiego – współczesną jednostką, która w 1996 r. przyjęła imię, barwy, tradycje i symbole 7 Pułku. Podejmowane wspólnie działania mają na celu nie tylko poszerzanie wiedzy o historii i chlubnych tradycjach pułkowych, są również ukierunkowane na promowanie wizerunku i dokonań współczesnego 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich z Tomaszowa Mazowieckiego.

Podsumowanie tych 20 lat współpracy Zespołu Szkół w Cycowie z odrodzonym na Ziemi Tomaszowskiej 7 Pułkiem Ułanów Lubelskich – obecnie 7 Dywizjonem Ułanów Lubelskich – ukazuje, jak wiele zrealizowanych zostało wspólnych inicjatyw związanych z pielęgnowaniem tradycji i narodowej tożsamości, które z pewnością zaowocowały pozytywnym wychowaniem młodzieży i znacząco wpłynęły na zintegrowanie środowiska szkolnego i żołnierskiego.