Święto 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich

Święto 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich

„...niechaj sława żołnierskiej zasługi, miłości Ojczyzny
i wzorowo spełnionego obowiązku będzie po wsze czasy drogowskazem
dla pokoleń i dla przyszłego 7 Pułku Ułanów, który, niezachwianie wierzę,
odrodzi się w wolnej i szczęśliwej Ojczyźnie.” (Gen. Kazimierz Sosnkowski, Szef Pułku)

W dniu 18 marca, na zaproszenie Dowódcy 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich ppłk. Piotra Gołosa, delegacja naszej szkoły uczestniczyła w uroczystości Święta Pułku, która miała miejsce na terenie obiektów szkoleniowych 25 BKPow w Tomaszowie Mazowieckim.

Tegoroczne obchody nabrały szczególnego charakteru ze względu na przypadającą 95. rocznicę odznaczenia Sztandaru 7 Pułk Ułanów Lubelskich Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz 20. rocznicę odrodzenia 7 Pułku na Ziemi Ojczystej – w Glinniku, k. Tomaszowa Mazowieckiego.

Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości i sympatyków 7 DUL, m.in. byłych dowódców, przedstawicieli władz miasta i służb mundurowych. Obecni byli także: por.rez.  Józef Adamczyk – kombatant 7 Pułku Ułanów Lubelskich oraz p. Zofia Łęgowik, Matka Chrzestna Sztandaru 7 DUL. Społeczność Cycowa reprezentowali: Dyrektor Zespołu Szkół p. Zbigniew Rutkowski, Wicedyrektorzy p. Małgorzata Cybulska i p. Violetta Marciniak oraz Wójt Gminy Cyców p. Wiesław Pikuła.

Punktualnie o godz. 13.00 dowódca uroczystości, kpt. Wojciech Kubica, złożył Dowódcy 25 BKPow gen.bryg.dr. Stanisławowi Kaczyńskiemu meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu.

Po przeglądzie pododdziałów i podniesieniu flagi państwowej na maszt, głos zabrał Dowódca 7 Dywizjonu, ppłk Piotr Gołos, który w okolicznościowym przemówieniu złożył życzenia Kawalerzystom i podziękował za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych. Przypomniał również chlubną historię i tradycje swoich poprzedników – lubelskich ułanów 7 Pułku, który szczególnie wsławił się w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zwycięska bitwa pod Cycowem 16 sierpnia 1920 r. wysunęła się na czołowe miejsce w działaniach wojennych 7 Pułku jako przykład bohaterstwa, inicjatywy na polu walki i przewagi moralnej nad nieprzyjacielem.

Uroczystość była również okazją do wyróżnienia żołnierzy i pracowników wojska za szczególne osiągnięcia w służbie i pracy oraz udział w misjach zagranicznych. Odczytano Postanowienia Prezydenta RP o nadaniu „Gwiazdy Iraku” i „Gwiazdy Afganistanu” oraz Rozkazy Dowódcy 7 DUL o wyróżnieniach i przyznaniu Odznaki Pamiątkowej 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

W tym roku Odznaką Pamiątkową uhonorowano również Dyrektora Zespołu Szkół p. Zbigniewa Rutkowskiego oraz p. Martę Gawlińską w uznaniu szczególnych zasług na rzecz 7 batalionu kawalerii powietrznej, współpracę i zaangażowanie w upamiętnianiu chluby chwały 7 Pułku Ułanów Lubelskich.


Akt nadania Odznaki Pamiątkowej 7 Pułku Ułanów Lubelskich


Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz doskonałego wyszkolenia żołnierzy 7 bkpow, który jest efektem nie tylko szkoleń zrealizowanych w kraju, ale także doświadczeń nabytych podczas Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami państwa.

Ostatnim punktem piątkowych uroczystości była defilada pododdziałów oraz złożenie przez delegacje wiązanek kwiatów pod tablicą upamiętniającą odrodzenie Pułku w Nowym Glinniku.

Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Wojciech Miazio.

GALERIA ZDJĘĆ: Święto 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich

Rok szkolny: 2015/2016