Uroczystości w 153. rocznicę Powstania Styczniowego

Uroczystości w 153. rocznicę Powstania Styczniowego

"Honorując patriotyczne oddanie i szlachetne poświęcenie
powstańców styczniowych, spłacamy dług wobec wielu pokoleń Polaków,
którzy nie wahali się stanąć do walki w obronie wolności." (Uchwała Senatu RP)

Obszar walk Powstania Styczniowego obejmował także tereny naszej gminy. Działały tu liczne oddziały powstańcze, które stoczyły szereg bitew i potyczek. Stąd też w 2011 roku, z inicjatywy władz gminy i lokalnej społeczności, dokonano odsłonięcia obelisku w Kopinie, poświęconego poległym w bitwach Powstania Styczniowego na terenie gminy Cyców i w okolicach. Każdego roku odbywają się tam uroczystości upamiętniające kolejne rocznice wydarzeń z 1863 roku.

Tegoroczne obchody 153. rocznicy wybuchu Powstania zorganizowano w dniu 22 stycznia, a udział w nich wzięli przedstawiciele władz samorządowych, Dyrekcja Zespołu Szkół w Cycowie oraz dzieci i młodzież ze szkół w Cycowie i Świerszczowie.

Harcerze z Cycowa zapewnili posterunek honorowy przy obelisku. Natomiast uczniowie Filialnej Szkoły Podstawowej w Świerszczowie, którzy również sprawują opiekę nad tym miejscem pamięci, przygotowali część artystyczną. Po okolicznościowych przemówieniach, zgromadzone delegacje złożyły pod obeliskiem symboliczne wiązanki kwiatów.

Zdjęcie grupowe
Tekst: Marta Gawlińśka. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Uroczystości w 153. rocznicę Powstania Styczniowego

Rok szkolny: 2015/2016