obrazek

„Krzyż Zasługi” i „Medal za Długoletnią Służbę” dla dyrektora i nauczycielki Zespołu Szkół

14 października 2015 r.

14 października, w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, Dyrektor Zespołu Szkół Zbigniew Rutkowski otrzymał z rąk Wojewody Lubelskiego Wojciecha Wilka Srebrny Krzyż Zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty. Odznaczenie nadano Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej.

Krzyż Zasługi, ustanowiony w 1923 r., nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Szczególne wyróżnienie otrzymała również pani Maria Urbaniak, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Zespołu Szkół, którą uhonorowano Medalem Złotym za Długoletnią Służbę. Odznaczenie to stanowi nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Gratulujemy!

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Paweł Enskajt.
obrazek

„Krzyż Zasługi” i „Medal za Długoletnią Służbę” dla dyrektora i nauczycielki Zespołu Szkół

14 października 2015 r.
obrazek