obrazek

Nauka musztry z instruktorem 7 batalionu kawalerii powietrznej

24 września 2015 r.

Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem tradycji, największym dobrem szkoły, dlatego otoczony jest najwyższym szacunkiem i należnymi honorami.

Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół w Cycowie jest obecny podczas wszystkich najważniejszych uroczystości. Niejednokrotnie też reprezentuje społeczność szkolną podczas licznych imprez w regionie. Dlatego należy dołożyć szczególnych starań, by właściwe przygotować młodzież do odpowiedniej postawy i zachowania zgodnie z obowiązującym ceremoniałem.

Mając to na uwadze, grupa 12 uczniów wchodzących w skład sekcji szkolnego pocztu sztandarowego, wraz z opiekunem p. Anną Cyfrą, uczestniczyła w szkoleniu z musztry, przeprowadzonym przez st.sierż. Krzysztofa Fau z 7 batalionu kawalerii powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. Spotkanie zorganizowano zgodnie z rocznym planem współpracy naszej szkoły z tomaszowską JW.

Szkolenie miało teoretyczny i – co najważniejsze – praktyczny charakter. Nikt lepiej nie przekaże uczniom niełatwych zasad ceremoniału pocztu sztandarowego niż żołnierz zawodowy. Obecność st.sierż. Krzysztofa Fau wzmocniła walor edukacyjny zajęć i była bardziej motywująca dla uczniów, zwłaszcza podczas ćwiczeń praktycznych.

Jako placówka współpracująca z 7 bkpow mamy ten przywilej organizowania ciekawych zajęć dla młodzieży z udziałem wojskowych instruktorów. Podejmowane działania mają na celu przede wszystkim kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych, jak również promowanie zawodowej służby wojskowej jako jednej z możliwości kontynuowania edukacji ponadgimnazjalnej.

W ramach podpisanego w 2011 r. Porozumienia o współpracy z 7 bkpow, młodzież Zespołu Szkół uczestniczyła już m.in. w szkoleniu w zakresie przeprowadzania pierwszej pomocy przedlekarskiej (z elementami „czerwonej taktyki”) z wojskowymi ratownikami medycznymi, zajęciach strzeleckich na symulatorze ćwiczeń ogniowych ŚNIEŻNIK, spotkaniach z uczestnikami misji zagranicznych w ramach obchodzonych corocznie Dni Weterana Działań poza Granicami Państwa. Zorganizowane po raz pierwszy zajęcia z musztry spotkały się również z dużym zainteresowaniem młodzieży i z pewnością będą kontynuowane w przyszłym roku.

Pozostaje tylko złożyć Dowództwu Jednostki ogromne podziękowania za wieloletnią, owocną współpracę, życzliwość i przychylność w realizacji kolejnych wspólnych przedsięwzięć.

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Marta Gawlińska.
obrazek

Nauka musztry z instruktorem 7 batalionu kawalerii powietrznej

24 września 2015 r.
obrazek