obrazek

Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa

4 czerwca 2014 r.

W środę 4 czerwca w Zespole Szkół w Cycowie po raz pierwszy odbyły się uroczystości z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Uczestników Misji Pokojowych ONZ.

To święto jest wyrazem szacunku i uznania państwa i narodu dla ponad 90-tysięcznej rzeszy polskich weteranów misji wojskowych prowadzonych od przeszło 60 lat na trzech kontynentach, np. w Kongo, Czadzie, Syrii i Libanie, Kosowie, Bośni i Hercegowinie, w Mali, w Iraku i Afganistanie.


Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Na zaproszenie Dyrektora Zbigniewa Rutkowskiego w uroczystości wzięli udział przedstawiciele 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich z Tomaszowa Mazowieckiego: mjr Mariusz Stańczak, st. sierż. Krzysztof Fau, kpr. Marcin Kowalski oraz kpr. Robert Lenarcik.

Pierwsza część spotkania obejmowała krótką charakterystykę udziału polskich żołnierzy w misjach rozjemczych lub nadzorujących, stabilizacyjnych i humanitarnych ONZ, OBWE i Unii Europejskiej, a także mających mandat NATO. Konsekwencją zaangażowania w misje zagraniczne Wojska Polskiego było prawne uregulowanie statusu żołnierzy, którzy pełnili służbę lub też ucierpieli w trakcie wykonywania obowiązków poza krajem – wprowadzono status weterana i weterana poszkodowanego.

Przybliżono uczniom również działalność organizacji wspierających weteranów, m.in. Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, które od lat pomaga polskim żołnierzom powracającym z operacji zagranicznych. Stowarzyszenie prowadzi kampanię społeczną "Dzień Weterana - Szacunek i wsparcie", której zadaniem jest pogłębienie szacunku do polskich barw narodowych i munduru poprzez szeroką akcję informacyjną o misjach zagranicznych.

Na zakończenie części oficjalnej spotkania, wszyscy zebrani uczcili minutą ciszy pamięć tych Żołnierzy i Pracowników Wojska Polskiego, którzy uczestnicząc w misjach zagranicznych ponieśli najwyższą cenę – cenę życia...

W dalszej części przedstawiono krótką prezentację nt. działań naszych żołnierzy w ramach misji na przykładzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.

Jednak najbardziej cennym doświadczeniem dla młodzieży było spotkanie z przedstawicielami 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich – uczestnikami misji zagranicznych w Iraku i Afganistanie. Panowie st.sierż. Krzysztof Fau, kpr. Marcin Kowalski i kpr. Robert Lenarcik, zgodzili się podzielić swoimi doświadczeniami z misji i odpowiedzieć na pytania młodzieży. Zainteresowanie uczniów było bardzo duże, o czym świadczy ilość i różnorodność zadawanych pytań, m.in. o kulturę i zwyczaje tamtejszej ludności, codzienne życie i obowiązki, a także tęsknotę za domem i rodziną żołnierza polskiego, pełniącego służbę poza granicami kraju.

Spotkanie z kawalerzystami z Tomaszowa Mazowieckiego było dla młodzieży niezwykłym przeżyciem. Żadna prezentacja ani film nie zastąpią bezpośredniego kontaktu i rozmowy z żołnierzami, którzy osobiście doświadczyli specyfiki służby w ramach misji zagranicznych.

Serdecznie dziękujemy Kawalerzystom 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich za udział w szkolnych uroczystościach oraz otwartość i życzliwość w realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Paweł Enskajt.
obrazek

Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa

4 czerwca 2014 r.
obrazek