obrazek

Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego

21 maja 2014 r.

W środę 21 maja pracownik Urzędu Marszałkowskiego miasta Lublin przeprowadził pogadankę z gimnazjalistami naszej szkoły na temat szkodliwości i możliwości usuwania azbestu z naszego najbliższego otoczenia.

Więcej informacji pod adresem: http://www.azbest.lubelskie.pl/
Zdjęcia: Paweł Enskajt.
obrazek

Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego

21 maja 2014 r.
obrazek