obrazek

III Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu

22 maja 2014 r.

W dniu 22 maja odbył się w naszej szkole III Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu, podczas którego dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych zrzeszonych w Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i ruchowe. Główne cele konkursu to rozpowszechnianie i popularyzowanie treści prozdrowotnych, oddziaływanie profilaktyczne poprzez przekazywanie wiedzy w formie atrakcyjnej dla dzieci, integracja środowiska przedszkolnego i szkolnego oraz rozwijanie uzdolnień wokalnych i zainteresowań muzycznych. Organizatorami konkursu był Powiatowy Zespół ds. Szkół Promujących Zdrowie, Starostwo Powiatowe w Łęcznej oraz Zespół Szkół w Cycowie.

Do konkursu zgłosiło się 18 grup wokalnych, w tym 8 w kategorii „przedszkole” i 10 zespołów reprezentujących szkoły podstawowe.

Uczestników konkursu oceniano pod względem następujących kryteriów:

 • zgodność piosenki z tematyką konkursu,
 • poprawność wykonania,
 • strój, przebranie,
 • ruch sceniczny (poczucie rytmu),
 • ogólne wrażenie artystyczne,
 • pomysł.

Jury wyłoniło najlepsze grupy w poszczególnych kategoriach.


W kategorii „przedszkole” wyniki przedstawiają się następująco:

 1. miejsce - grupa „Słoneczka” z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Łęcznej, opiekunowie grupy – p. Urszula Pytka, p. Małgorzata Wawryszuk, p. Renata Panas;
 2. miejsce - grupa „Misiaczki” z Przedszkola w Puchaczowie, opiekun – p. Kamila Kociuba;
 3. miejsce – grupa „Błyskotki” z Przedszkola Samorządowego Zespołu Szkół w Cycowie, opiekunowie – p. Ilona Wnuk i p. Iwona Baczyńska.

W kategorii „klasy 0 – III” ustalono następującą kolejność:

 1. miejsce – grupa „Rozśpiewane czwóreczki” ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej, opiekun – p. Elżbieta Polak;
 2. miejsce – grupa „Miętuski” z Zespołu Szkół nr 1 w Milejowie, opiekun – p. Anna Stacharska;
 3. miejsce – grupa „Cytrynki” ze Szkoły Podstawowej w Nadrybiu, opiekun – p. Agnieszka Wasilewicz.

Dzieci otrzymały pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Tegoroczny konkurs uświetniły występy zespołów tanecznych „Calineczki” i „Skoczki”.

Tekst: Iwona Niemiec.
Zdjęcia: Paweł Enskajt.
obrazek

III Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu

22 maja 2014 r.
obrazek