obrazek

Święto 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich

28 marca 2014 r., Tomaszów Mazowiecki

W dniu 28 marca na zaproszenie pełniącego obowiązki Dowódcy 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich mjr. Piotra Wrony, delegacja naszej szkoły uczestniczyła w uroczystości Święta Pułku, obchodzonego każdego roku w rocznicę odznaczenia Sztandaru 7 Pułk Ułanów Lubelskich Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari. Uroczystość miała miejsce na terenie obiektów szkoleniowych 25 BKPow w Tomaszowie Mazowieckim.

O godz. 13.00 rozpoczęła się uroczysta zbiórka w obecności m.in. p.o. Dowódcy 25 BKPow płk. dypl. Adama Greli, gen. dyw. rez. Jana Kempary, byłych Dowódców 7 Dywizjonu, a także ppłk. rez. Zygmunta Gebethnera – członka Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz por. rez. Józefa Adamczyka – kombatanta 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

Społeczność Cycowa reprezentowali: Dyrektor Zespołu Szkół p. Zbigniew Rutkowski, Wicedyrektorzy p. Małgorzata Cybulska i p. Violetta Marciniak oraz Wójt Gminy Cyców p. Jan Baczyński vel Mróz i jego Zastępca p. Wiesław Pikuła.

Po przeglądzie pododdziałów, złożeniu meldunku i podniesieniu flagi państwowej na maszt, głos zabrał p.o. Dowódcy 7 Dywizjonu mjr Piotr Wrona, który w okolicznościowym przemówieniu złożył życzenia Kawalerzystom i podziękował za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych.

Następnie płk dypl. Adam Grela przekazał sztandar 7 DUL na ręce nowego Dowódcy 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich. Zgodnie z rozkazem Personalnym Dowódcy Generalnego został nim ppłk Piotr Gołos, który wcześniej pełnił obowiązki zastępcy szefa sztabu 25 BKPow.

Uroczystość była również okazją do wyróżnienia żołnierzy i pracowników wojska za szczególne osiągnięcia w służbie i pracy oraz udział w misjach zagranicznych. Odczytano Postanowienia Prezydenta RP o nadaniu „Gwiazdy Iraku” i „Gwiazdy Afganistanu” oraz Rozkazy Dowódcy 7 DUL o wyróżnieniach i przyznaniu Odznaki Pamiątkowej 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz doskonałego wyszkolenia żołnierzy 7 batalionu kawalerii powietrznej, który jest efektem nie tylko szkoleń zrealizowanych w kraju, ale także doświadczeń nabytych podczas Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami państwa.

Ostatnim punktem piątkowych uroczystości była defilada pododdziałów oraz złożenie przez delegacje wiązanek kwiatów pod tablicą upamiętniającą odrodzenie Pułku w Nowym Glinniku.


W tym samym dniu gen. bryg. Marek Sokołowski odebrał z rąk Ministra Tomasza Siemoniaka wyróżnienie tytułem honorowym „PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO” za dokonanie czynu bojowego połączonego z ofiarnością i odwagą żołnierzy dla XIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu. Trzon XIII zmiany stanowili właśnie żołnierze z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego.

O efektywności i skuteczności działań żołnierzy XIII zmiany pod dowództwem gen. bryg. Marka Sokołowskiego świadczy liczba ponad 30 przeprowadzonych operacji i 1000 patroli. Zlikwidowano blisko 30 nielegalnych magazynów broni i amunicji, przechwycono ok. 5,5 tony materiałów wybuchowych oraz znaleziono 30 niewybuchów i 50 improwizowanych ładunków gotowych do detonacji. Spośród kilkudziesięciu zatrzymanych rebeliantów, czterech znajdowało się na liście najgroźniejszych terrorystów.

Szczególne trudnym momentem dla żołnierzy XIII zmiany było odparcie w dniu 28 sierpnia 2013 r. ataku terrorystycznego na polską bazę w Ghazni. Dzięki poświęceniu i odwadze żołnierzy zatrzymano atak i udaremniono wtargnięcie przeciwnika w głąb ugrupowania, co pozwoliło na uniknięcie wysokich strat ludzkich.

(źródło: http://www.do.wp.mil.pl/)

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Wojciech Miazio.
obrazek

Święto 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich

28 marca 2014 r., Tomaszów Mazowiecki
obrazek