obrazek

Dzień Patrona – Święto 7 Pułku Ułanów Lubelskich

21 marca 2014 r.

"Za zasługi w bojach, za dzielność i wytrwałość w dobrej i złej doli – mianuję
7 Pułk Ułanów Lubelskich kawalerem orderu Virtuti Militari"

(Józef Piłsudski, 23 marca 1921 r.)


Wśród 40 – stu pułków kawalerii II Rzeczypospolitej tylko pięć zostało odznaczonych orderem Virtuti Militari za wojnę 1918 – 1920 roku. Jednym z nich był 7 Pułk Ułanów Lubelskich. 23 marca 1921 roku w Kraśniku Marszałek Józef Piłsudski udekorował sztandar Pułku orderem Virtuti Militari V klasy.

Dla upamiętnienia tego niezwykle ważnego i uroczystego momentu dzień 23 marca stał się Świętem Pułku, a w Zespole Szkół w Cycowie obchodzony jest jako Dzień Patrona.

Szkolne obchody Dnia Patrona poprzedzone są zawsze konkursami dla uczniów, które mają na celu przede wszystkim poszerzenie wiedzy o 7 Pułku, popularyzowanie postaw i tradycji ułańskich oraz inspirowanie uczniów do twórczych działań.

Tematem przewodnim tegorocznych zmagań konkursowych była szkolna Izba Tradycji 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Każda klasa miała za zadanie stworzyć port folio wylosowanego wcześniej jednego eksponatu znajdującego się w Izbie. Wśród wyznaczonych do prezentacji obiektów znalazły się m.in. mundur rtm. Aleksandra Onyszko, szabla kawaleryjska, odznaczenia Krzyż Armii Krajowej i Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 r., lanca kawaleryjska, Odznaka Pamiątkowa 7 Pułku Ułanów Lubelskich, mundur galowy oficera Wojsk Lądowych, kombinezon pilota, lanca z proporcem dowódcy 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich, buńczuk. Zadaniem uczniów było przygotowanie dokładnego opisu eksponatu, wykonanie fotografii oraz rysunku. Prace oceniano biorąc pod uwagę wartość merytoryczną i poprawność językową opisu, inwencję twórczą przy wykonaniu fotografii i rysunku oraz ogólne wrażenie artystyczne opracowanego port folio. Wyniki konkursu odczytano podczas głównych uroczystości Dnia Patrona w naszej szkole, które odbyły się w dniu 21 marca.

Obchody rozpoczęła mini rekonstrukcja wydarzeń sprzed 93 lat. Uczniowie gimnazjum, Emil Kisiel, Michał Junkiewicz i Daniel Kata, wcielili się w postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego, gen. Kazimierza Sosnkowskiego i mjr Zygmunta Piaseckiego – dowódcy 7 Pułku i odegrali scenę dekoracji sztandaru 7 Pułku Ułanów Lubelskich Orderem Virtuti Militari. Z kolei najmłodsi uczniowie z klas I SP zaprezentowali się w piosence "Warczą karabiny", a klasy III SP – "Pierwsza brygada". Nad całością części artystycznej czuwała jak zwykle p. Agnieszka Widzińska oraz opiekunka chóru p. Aneta Niespodziewańska.

Tegoroczne uroczystości nabrały szczególnego charakteru dzięki obecności pani ppor. Anny Gaik, przedstawicielki 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich z Tomaszowa Mazowieckiego. Zespół Szkół od kilkunastu lat współpracuje z tomaszowską Jednostką, która zawsze wykazuje otwartość na potrzeby szkoły i pomoc w realizacji ważnych przedsięwzięć. Wspólne kultywowanie tradycji 7 Pułku jest dla naszych uczniów dużym przeżyciem i cennym doświadczeniem patriotycznym.

Pani Podporucznik zwróciła się do młodzieży w krótkim przemówieniu, w którym doceniła działania naszej szkoły w popularyzowaniu wiedzy oraz kultywowaniu tradycji Patrona. Ponadto w imieniu p.o. Dowódcy 7 Dywizjonu, mjr. Piotra Wrony, przekazała do szkolnej Izby kamizelkę kuloodporną, którą polscy żołnierze dysponują podczas misji zagranicznych.

Na zakończenie uroczystości Dyrektor Zbigniew Rutkowski odczytał wyniki konkursu o Patronie, a następnie wspólnie z panią ppor. Anną Gaik wręczył dyplomy i nagrody zwycięskim klasom.


Laureaci konkursu w kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej:

  1. miejsce – kl. V a
  2. miejsce – kl. IV a
  3. miejsce – kl. IV b

Zwycięzcy w kategorii klas I-III gimnazjum:

  1. miejsce – kl. III b
  2. miejsce – kl. II c
  3. miejsce – kl. I d

Gratulujemy!!!

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Paweł Enskajt.
obrazek

Dzień Patrona – Święto 7 Pułku Ułanów Lubelskich

21 marca 2014 r.
obrazek