obrazek

Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych

18 marca 2014 r.

Wybór kierunku kształcenia jest jedną z ważniejszych decyzji, jakie podejmują młodzi ludzie w wieku gimnazjalnym. Trafność tej decyzji zależy między innymi od zasobu posiadanych informacji na temat szkół, kierunków kształcenia, zasad rekrutacji. W celu ułatwienia uczniom dokonania tego wyboru każdego roku organizowane są wyjazdy na Lubelskie Targi Edukacyjne a na terenie naszej szkoły odbywa się Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych.

W tegorocznej Giełdzie swoją ofertę edukacyjną zaprezentowały następujące szkoły:

 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie,
 • XXVII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie,
 • Liceum Ogólnokształcące w Puchaczowie,
 • Zespół Szkół w Siedliszczu,
 • Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,
 • Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej,
 • Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie,
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej,
 • Zespół Szkół Energetycznych im. Prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie,
 • Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie,
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie,
 • Zespół Szkół w Ludwinie,
 • Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Chełmie, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

Uczniowie klas II i III gimnazjum zapoznali się z ofertą wyżej wymienionych szkół, mieli też okazję do zdobycia wszelkich interesujących ich informacji podczas rozmów z uczniami i nauczycielami reprezentującymi poszczególne placówki.

Tekst: Iwona Niemiec.
Zdjęcia: Paweł Enskajt.
obrazek

Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych

18 marca 2014 r.
obrazek