obrazek

Uroczystość pożegnania Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, gen. bryg. Marka Sokołowskiego

17 lutego 2014 r., Tomaszów Mazowiecki

W dniu 17 lutego 2014 r. tomaszowscy kawalerzyści pożegnali swojego Dowódcę, gen. bryg. Marka Sokołowskiego, który został wyznaczony na wyższe stanowisko służbowe Zastępcy Dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu.

Na placu apelowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się uroczystość pożegnania gen. Sokołowskiego ze Sztandarem 25 Brygady Kawalerii Powietrznej im. księcia Józefa Poniatowskiego. Czasowe obowiązki Dowódcy 25 BKPow przejął Zastępca Dowódcy Brygady, płk dypl. Adam Grela.

Oprócz żołnierzy 25 BKPow i pracowników wojska, na placu zebrali się również przedstawiciele Dowództwa Generalnego, m.in. Szef Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. dyw. Ireneusz Bartniak oraz Szef Zarządu Wojsk Aeromobilnych, Zmotoryzowanych i Piechoty Górskiej, gen. bryg. Dariusz Wroński. Obecni byli poprzedni dowódcy 25 BKPow, przedstawiciele instytucji wojskowych garnizonu, władz samorządowych oraz policji, straży miejskiej i duchowieństwa.

W uroczystości uczestniczyli również Dyrektor Zespołu Szkół w Cycowie Zbigniew Rutkowski oraz Wójt Gminy Cyców Jan Baczyński vel Mróz.

Gen. Sokołowski, który pełnił swoje obowiązki od listopada 2010 r., dziękując za współpracę kadrze dowódczej i żołnierzom 25 BKPow, zapewniał - "Zawsze będziecie dla mnie symbolem najwyższego zaufania, jakim darzyłem kawalerzystów, z którymi dzieliłem dole i niedole żołnierskiego życia. Jesteście symbolem wojskowych wartości, chwały i tradycji oręża polskiego oraz wierności i honoru kawaleryjskiego".


Gratulujemy Panu Generałowi zaszczytnego awansu, składając jednocześnie
serdeczne podziękowania za wieloletnią, doskonale układającą się współpracę
25 Brygady Kawalerii Powietrznej z naszą placówką.


Dzięki życzliwości, otwartości i zaangażowaniu Pana Generała Sokołowskiego
udało się zrealizować wiele wspólnych inicjatyw związanych
z pielęgnowaniem narodowych tradycji i wychowaniem
patriotycznym naszej młodzieży.Generał brygady Marek Sokołowski służbę wojskową rozpoczął w 1987 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Obrony Narodowej. Ukończył Podyplomowe Studia Strategiczno-Operacyjne i Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w AON oraz Podyplomowe Studia Zarządzania Bezpieczeństwem Publicznym w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Warszawie. Był uczestnikiem wielu szkoleń i kursów zarówno w kraju, jak i za granicą.

Gen. Sokołowski dwukrotnie uczestniczył w PKW ONZ w Syrii oraz w I i V zmianie PKW w Republice Iraku. Od grudnia 2011 r. do czerwca 2012 r. pełnił obowiązki zastępcy dowódcy do spraw koalicyjnych, Regionalnego Dowództwa Wschód (RC-E - Regional Command – East) z siedzibą w Bagram w Islamskiej Republice Afganistanu.

W 2013 r. pełnił obowiązki Dowódcy XIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu, której trzon stanowili żołnierze 25 BKPow.

Za wzorową służbę został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym nadanym przez Prezydenta RP "Krzyżem za Dzielność". Po zakończeniu XIII zmiany PKW Afganistan, gen. Sokołowski został odznaczony Krzyżem Wojskowym, przyznawanym za czyny męstwa i odwagi dokonane w czasie działań przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju oraz najwyższym amerykańskim odznaczeniem wojskowym nadawanym obcokrajowcom Legion of Merit, nadawanym za zasługi podczas pokoju lub wojny. (źródło: www.25bkpow.wp.mil.pl)

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Wojciech Miazio.
galeria

Uroczystość pożegnania Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, gen. bryg. Marka Sokołowskiego

17 lutego 2014 r., Tomaszów Mazowiecki
obrazek