obrazek

Dzień Edukacji Narodowej

11 października 2013 r.

„W sercach ludzi jak w głębinach Ziemi drzemią przeogromne bogactwa.
żeby je ujawnić i wydobyć, i dla ludzkości przechować,
trzeba kochać i rozumieć”

K. Jeżewski


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ jest świętem wszystkich pracowników oświaty, dlatego też piątkowa uroczystość zgromadziła całe grono pedagogiczne, pracowników niepedagogicznych oraz emerytów szkoły. Zaproszenie przyjęli również przedstawiciele władz samorządowych z Wójtem Gminy Cyców p. Janem Baczyńskim vel Mróz i jego Zastępcą p. Wiesławem Pikułą, a także ks. dziekan kanonik Adam Sołtysiak oraz ks. kanonik Jan Słoma.

Z najlepszymi życzeniami przyjechali również oficerowie związani z 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego – płk Adam Grela, ppłk Radosław Cyniak, mjr Piotr Wrona, st. chor. Andrzej Klepacz i mł. chor. Marcin Reczycki.

Przygotowana przez uczniów pod kierunkiem p. Agnieszki Barcikowskiej, p. Jolanty Bartniczuk oraz p. Anety Niespodziewańskiej część artystyczna zawierała trochę refleksji i trochę humoru, a przede wszystkim wiele serdecznych życzeń pod adresem nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty. Dopełnieniem życzeń było wręczenie wszystkim uczestnikom uroczystości pięknych róż.

Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej była również okazją do uhonorowania nauczycieli za twórcze zaangażowanie w realizację różnorodnych zadań na rzecz szkoły, działalność wspierającą wszechstronny rozwój ucznia oraz podejmowanie różnorodnych inicjatyw wykraczających poza obowiązki służbowe. Dyrektor Zespołu Szkół p. Zbigniew Rutkowski wyróżnił w ten sposób p. Agnieszkę Barcikowską, p. Sylwię Delekta-Prokopiuk, p. Katarzynę Ganczaruk, p. Monikę Kapłan, p. Anetę Niespodziewańską, p. Joannę Nowaczek, p. Agnieszkę Pawlak, p. Zofię Słonina, p. Dariusza Bednaruka, p. Agnieszkę Tokarską, p. Renatę Chaciewicz-Bogacz, p. Małgorzatę Cybulską, p. Iwonę Jóźwik, p. Marię Urbaniak, p. Agnieszkę Widzińską, p. Ilonę Wróblewską, p. Annę Kołodziej, p. Bogusławę Sochaj, p. Katarzynę Borowczyk, p. Dorotę Żóraw, p. Agnieszkę Kotyńską, p. Ewę Pawluk, p. Ewę Samoluk, p. Urszulę Bargiel.

Z kolei Wójt Gminy Cyców p. Jan Baczyński vel Mróz, dziękując wszystkim pracownikom szkoły za sumienne wykonywanie swoich obowiązków służbowych, w sposób szczególny wyróżnił p. Ewę Pułka, p. Violettę Marciniak i p. Zbigniewa Rutkowskiego za wszelkie działania na rzecz podnoszenia jakości edukacji, otwartość na współpracę ze społecznością lokalną oraz budowanie pozytywnych relacji z samorządem lokalnym.

Korzystając z obecności przedstawicieli JW z Tomaszowa Mazowieckiego, Dyrektor Zbigniew Rutkowski złożył na ręce płk. Adama Greli, p.o. Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oraz mjr. Piotra Wrony p.o. Dowódcy 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich, serdeczne podziękowania za wieloletnią, doskonale układającą się współpracę – za okazywaną życzliwość, otwartość i wsparcie we wszelkich działaniach mających na celu utrwalanie wśród młodzieży Zespołu Szkół poczucia patriotyzmu.

Szczególnym, bardzo wzruszającym momentem uroczystości było podziękowanie pracownikom, którzy w tym roku przeszli na emeryturę: p. Teresie Kloc, nauczycielce biologii oraz p. Marii Tomasik, pracownikowi niepedagogicznemu szkoły. Dziękując za wszystkie przepracowane lata, za życzliwość, uśmiech i wsparcie w trudnych chwilach, życzymy samych słonecznych dni i liczymy na stałe kontakty ze szkołą.

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Paweł Enskajt.
galeria

Dzień Edukacji Narodowej

11 października 2013 r.
obrazek