obrazek

Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia 2013 r.

Święto Wojska Polskiego jest okazją do uhonorowania wszystkich tych,
którzy codzienną służbą i pracą kładą szczególne zasługi w umacnianiu obronności Polski.
Jest wyrazem hołdu dla poszanowania tradycji i chlubnego dorobku oręża polskiego.
Mundur żołnierza był i jest niezmiennie symbolem honoru, dyscypliny
oraz oddania najwyższym wartościom.

W tym uroczystym dniu składam wszystkim Żołnierzom i Pracownikom Wojska Polskiego
najszczersze gratulacje i słowa uznania
za wysiłek i poświęcenie w pełnieniu trudnej i odpowiedzialnej,
ale zaszczytnej służby Ojczyźnie.

Proszę przyjąć serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności
oraz wiele osobistej satysfakcji z pełnienia swoich obowiązków.
Życzę, aby codzienna, wymagająca wielu wyrzeczeń służba, była źródłem dumy,
zasłużonego uznania, a także spełnieniem ambicji zawodowych.


W imieniu całej społeczności szkolnej
Dyrektor Zespołu Szkół
mgr Zbigniew Rutkowski