obrazek

Z ortografią za pan brat

10 czerwca 2013 r.

10 czerwca odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów kl. IV–VI. Rokrocznie konkurencja o tytuł Mistrza Ortografii Gminy Cyców cieszy się dużym powodzeniem wśród uczniów. W tym roku w szranki stanęło 24 zawodników z 4 szkół znajdujących się na terenie naszej gminy, a mianowicie: Malinówki, Garbatówki, Stawku oraz Cycowa. Uczniowie podczas 60 – minutowych zmagań rozwiązywali najeżony trudnościami ortograficznymi test. Następnie komisja przystąpiła do sprawdzania prac konkursowych, zaś uczniowie oczekiwali na wyniki, korzystając z przygotowanego dla nich słodkiego poczęstunku. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, zaś zwycięzcy zostali dodatkowo wyróżnieni cennymi nagrodami rzeczowymi.

Wielki przyjaciel dzieci i dorosłych, Janusz Korczak, pisał "źle mówić lub pisać, tzn. krzywdzić swoją mowę, tych wszystkich, którzy ją budowali", te piękne słowa przyświecały nam, nauczycielom polonistom Zespołu Szkół im. 7 PUL w Cycowie, przy przygotowaniu i realizacji tego konkursu.

Patrząc na zmieniającą się nieustannie rzeczywistość, stwierdzamy, że wielkim wyzwaniem jest zachęcanie dzieci i młodzieży do poprawności ortograficznej w dobie wszechobecnego Internetu, telefonów komórkowych i innych urządzeń nowej generacji. Dodać należy, że wymienione media rządzą się własnymi prawami, bo któż przejmowałby się, że w wiadomości sms zamiast „ę” pojawiło się „e”, a zamiast „rz” – „ż”. Wielki reportażysta Ryszard Kapuściński pisał, że „poszatkowana i podziesiątkowana rzeczywistość wywołuje dezorientację”, a my nauczyciele humaniści chcielibyśmy ochronić naszych uczniów przed taką wizją rzeczywistości. Nieustannie bijemy na alarm, by spowodować większą dbałość o język. Na szczęście nasz głos okazał się słyszalny i oto tak liczna grupa uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy pokazała, że im nie jest wszystko jedno jak napisać „gżegżółka” czy „skuwka”.

Okazało się, że oni pracują systematycznie nad wyeliminowaniem błędów i usterek z wypowiedzi pisemnych, robią to pod okiem wrażliwych polonistów, którzy tak bardzo wyczuleni są na piękno języka.

Składamy serdeczne podziękowania polonistom ze Szkół Podstawowych w Malinówce, Garbatówce, Stawku oraz w Cycowie za zaangażowanie i pomoc w organizacji kolejnej edycji konkursu.


Gratulacje zaś należą się zwycięzcom.

Tytuł mistrza ortografii otrzymał uczeń kl. VA Szkoły Podstawowej w Cycowie - Aleksander Siwek

II miejsce zajął uczeń kl. VI A Szkoły Podstawowej w Cycowie - Krzysztof Walter-Croneck

III miejsce zajęła uczennica kl. VI Szkoły Podstawowe w Garbatówce - Anna Nowak

IV miejsce przypadło uczennicy kl. VI ze Szkoły Podstawowej w Stawku - Julii Modrzyńskiej

V miejsce zajęła uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej w Malinówce - Kinga Bastrzyk


Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, które zostały ufundowane przez Dyrektora Szkoły w Cycowie, Sz. P. Zbigniewa Rutkowskiego oraz Wójta Gminy Cyców, Sz. P. Jana Baczyńskiego vel Mróz.

Sponsorom dziękujemy za wsparcie i pomoc, za zaangażowanie w ideę ochrony bogactwa języka pisanego i inwestowanie w młodych zdolnych. Abraham Lincoln powiedział, że „inwestowanie w wiedzę zawsze daje najlepszy zysk”.

Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom życzymy miłych chwil w codziennym wędrowaniu po zawiłych ścieżkach ortografii, nauczycielom wytrwałości, aby mogli sprostać wyzwaniom naszych czasów.

Tekst: Anna Kozak – Okońska, Monika Grochowska.
Zdjęcia: Paweł Enskajt.
galeria

Z ortografią za pan brat

10 czerwca 2013 r.
obrazek