obrazek

Zespół Szkół w Cycowie odwiedził Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej ks. prof. Józef Wróbel

5 maja 2013 r.

W dniu 5.05.2013 r., na zaproszenie Dyrektora Zbigniewa Rutkowskiego, w Zespole Szkół w Cycowie gościł ks. prof. Józef Wróbel, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej.

Mimo trwających w kościele uroczystości odpustowych i licznych obowiązków związanych z wizytacją parafii, księdzu Biskupowi towarzyszył proboszcz parafii p. w. św. Józefa w Cycowie, ks. kanonik Adam Sołtysiak.

Dostojnego gościa powitali: Dyrektor Zespołu Szkół Zbigniew Rutkowski, Wicedyrektor Małgorzata Cybulska, Wójt Gminy Cyców Jan Baczyński vel Mróz, Zastępca Wójta Wiesław Pikuła oraz przedstawicielka Rady Pedagogicznej Anna Stefańczyk.

Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni Zespołu Szkół w Cycowie, Szkoły Podstawowej w Głębokiem oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem zgotowali gościowi ciepłe przyjęcie.

Przy popołudniowej herbacie i słodkim poczęstunku głos zabrał Dyrektor Z. Rutkowski, który wprowadził gościa w realia Zespołu Szkół, podkreślając tradycje związane z imieniem 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

Następnie do gościa zwrócił się Wójt Gminy Cyców Jan Baczyński vel Mróz przedstawiając specyfikę gminy, jej kondycję ekonomiczną oraz plany i nadzieje na przyszłość.

Ks. Biskup wyraził zadowolenie z dynamicznego rozwoju gminy jak również z integralnego wychowania młodego pokolenia.

Miłym akcentem w trakcie dyskusji była uwaga p. Zofii Słoniny na temat roli kościoła katolickiego w Finlandii dla tamtejszej Polonii, gdzie ks. Biskup przez 7 lat pełnił funkcję ordynariusza Helsinek. Ks. Biskup wygłosił na ten temat bardzo ciekawy wykład.

Ks. Biskup zwiedził także Szkolną Izbę Tradycji, gdzie był zaskoczony bogatymi i ciekawymi zbiorami, w historię których wprowadziła gościa p. Agnieszka Widzińska, a na zakończenie dokonał wpisu do Księgi Pamiątkowej.

W Księdze m.in. czytamy „Niech Pan Bóg błogosławi tym, którzy troszczą się o integralne wychowanie dzieci i młodzieży, kształcąc w poznawaniu zasad życia w nowoczesnym społeczeństwie, uczą kształtowania serc w duchu odpowiedzialności za Ojczyznę i drugiego człowieka – brata”.

Zdjęcia: Tomasz Oziemczuk.
galeria

Zespół Szkół w Cycowie odwiedził Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej ks. prof. Józef Wróbel

5 maja 2013 r.
obrazek