obrazek

Sukcesy naszych uczniów w konkursie filatelistycznym

26 kwietnia 2013 r.

W sobotę 20 kwietnia 2013 r. młodzi adepci filatelistyki Okręgu Lubelskiego Polskiego Związku Filatelistycznego przybyli do siedziby Poczty Głównej w Lublinie, by wziąć udział w Półfinale 51. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego, który w tym roku szkolnym odbywa się pod hasłem „Toruńskie Cosmopolis”.

Celem ww. konkursu jest:

  1. Promowanie polskich znaków pocztowych i Poczty Polskiej.
  2. Popularyzacja filatelistyki i zdobywanie wiedzy związanej z tematem konkursu, czyli Toruniem - jego historią i zabytkami.
  3. Pogłębianie wiedzy filatelistycznej.
  4. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności budowy eksponatu filatelistycznego.

W konkursie wzięli udział uczniowie reprezentujący koła filatelistyczne ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.


Naszą szkołę w konkursie reprezentowały:

  • Angelika Brzozowiec, klasa IIb GM,
  • Klaudia Gałkowska, klasa IIb GM,
  • Sandra Prokopiuk, klasa IIa SP.

W trakcie konkursu trzeba było wykazać się wiedzą tematyczną o Toruniu, która jest przewodnią w bieżącym roku szkolnym oraz znajomością filatelistyki i wiedzy o Poczcie Polskiej.

Wszyscy uczestnicy wyśmienicie napisali test konkursowy, który składał się z dwóch części: I - filatelistyczna (20 pytań z wiedzy filatelistycznej), II - tematyczna (20 pytań dotyczących Torunia). Każdy z uczestników konkursu wyszedł z nagrodą. Wszyscy młodzi filateliści i ich opiekunowie zostali uhonorowani przez Przewodniczącego Okręgu Lubelskiego PZF p. Ryszarda Kuśmiderskiego dyplomami i upominkami filatelistycznymi (znaczki, medale, karty pocztowe, klasery) oraz innymi gadżetami Poczty Polskiej.


Nasza reprezentantki zajęły następujące miejsca:

  • Angelika Brzozowiec – I miejsce w kategorii gimnazjum,
  • Klaudia Gałkowska – III miejsce w kategorii gimnazjum,
  • Sandra Prokopiuk – II miejsce w kategorii szkoła podstawowa.

Dodatkową atrakcją dla Angeliki Brzozowiec za zajęcie I miejsca, oprócz otrzymanych nagród rzeczowych, jest 4-dniowy wyjazd na etap ogólnopolski konkursu, który odbędzie się w dniach 30 maja – 2 czerwca br. w Toruniu.

Gratulujemy!

Tekst: Sylwia Delekta-Prokopiuk.
Zdjęcia: Sylwia Delekta-Prokopiuk.
galeria

Sukcesy naszych uczniów w konkursie filatelistycznym

26 kwietnia 2013 r.
obrazek