obrazek

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

12 października 2012 r.

„Praca nauczyciela – praca u źródeł,
kryje w sobie ogromny potencjał mądrości i pokory,
odwagi i wierności, wspaniałomyślności i odpowiedzialności,
pozwala człowiekowi odkryć drugiego człowieka jako wartość,
za którą jest się w pewnym sensie odpowiedzialnym”


Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej skupiły całe grono pedagogiczne, pracowników niepedagogicznych, jak również emerytów. Zaproszenie przyjęli także przed¬stawiciele władz samorządowych z Wójtem Gminy Cyców Janem Baczyńskim vel Mróz, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Teresa Kister oraz księża Parafii w Cycowie.

Wyjątkowymi gośćmi byli w tym roku oficerowie związani z zaprzyjaźnioną 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego – płk Szymon Koziatek, ppłk Adam Grela, ppłk Radosław Cyniak, ppłk Tomasz Królikowski, kpt. Marcin Siudziński i st. chor. Andrzej Klepacz.

Część artystyczna przygotowana przez uczniów pod kierunkiem p. Anny Stefańczyk, p. Magdaleny Jakubczak oraz p. Anety Niespodziewańskiej zawierała trochę refleksji i trochę humoru, a przede wszystkim wiele serdecznych życzeń pod adresem nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty. Dopełnieniem życzeń było wręczenie wszystkim uczestnikom uroczystości pięknych róż.

Na zakończenie uroczystości Dyrektor Zespołu Szkół Zbigniew Rutkowski wręczył nagrody wyróżniającym się nauczycielom w dowód uznania za wyjątkowe zaangażowanie w wypełnianie zawodowych obowiązków, aktywność w działalności pozalekcyjnej, wybitne osiągnięcia w pracy z uczniami, a także wkład pracy włożony w przygotowanie tegorocznych uroczystości 20 – lecia nadania szkole imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

W ten sposób uhonorowanych zostało 25 nauczycieli: Anna Kozak-Okońska, Anna Stefańczyk, Monika Kapłan, Wanda Szawuła, Wacław Modrzyński, Grzegorz Bedliński, Teresa Kloc, Joanna Romanowska, Anna Kalita, Elżbieta Sidorowska, Bernarda Bogusz, Iwona Niemiec, Justyna Chaciewicz, Maria Urbaniak, Teresa Dąbek, Fabiola Golan, Małgorzata Cybulska, Violetta Marciniak, Eliza Myszyńska, Magdalena Cepel, Edyta Borowiec-Oziemczuk, Małgorzata Karczmarska, Edyta Partyka, Iwona Baczyńska, Irena Hauzer.

Nagrody przyznał również Wójt Gminy Cyców p. Jan Baczyński vel Mróz. Wyróżnił p. Ewę Kloc, p. Mariana Bartniczuka i p. Zbigniewa Rutkowskiego za podejmowanie różnorodnych inicjatyw na rzecz rozwoju uczniów, konsekwentne i efektywne działania na rzecz szkoły i środowiska oraz harmonijną współpracę z organem prowadzącym i środowiskiem lokalnym.

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Paweł Enskajt.
galeria

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

12 października 2012 r.
obrazek

Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców)