obrazek

Przegląd Teatrzyków Szkolnych - Cyców 2010

20 maja 2010 r.

W czwartek 20 maja 2010 r. w Zespole Szkół im. 7 PUL w Cycowie w przemienionej na teatr sali gimnastycznej odbył się V Gminny Przegląd Teatrzyków Szkolnych. W tym dniu na korytarzu szkolnym spotkać można było Kopciuszka, Śnieżkę, Balladynę, Romea i Julię, kilku królewiczów, czarodziejek, krasnoludków i wiele innych kolorowych bajkowych postaci.

Celem Przeglądu jest rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowań teatralnych, integracja uczniów z terenu gminy, a przede wszystkim dobra zabawa i tworzenie okazji do głębszych refleksji. Tym razem motto przeglądu stanowiły słowa, które wypowiedział A. Asyngier-Kozioł: "Spośród wszystkich dziedzin sztuki (.) najbliższy dzieciom jest teatr".

Szkoła w Cycowie organizuje przeglądy teatrzyków już od jedenastu lat, a od pięciu lat prezentacje teatralne mają zasięg gminny. Być może w przyszłości organizatorzy pokuszą się o zorganizowanie konkursu o jeszcze większym zasięgu.

Do tegorocznej edycji zgłosiło się jedenaście grup teatralnych ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu całej gminy Cyców, a prezentowane przedstawienia były na jeszcze wyższym poziomie. Repertuar przeglądu był bardzo bogaty i zróżnicowany. Jury konkursowe miało naprawdę trudne zadanie. Wszystkie przedstawienia zachwycały pomysłowością oraz oryginalnością scenografii i kostiumów. Jury oceniało m.in. dobór tekstów i ich interpretację, dykcję, zastosowane środki artystyczne w spektaklu, charakteryzację aktorów i przygotowane dekoracje.

Organizatorem corocznych Przeglądów jest Koło Teatralne przy Zespole Szkół w Cycowie pod kierunkiem wicedyrektor p. Wandy Szawuły. Patronują temu przedsięwzięciu Dyrektor Zespołu Szkół p. Zbigniew Rutkowski oraz Wójt Gminy Cyców Jan Baczyński vel Mróz. Dzięki wsparciu finansowemu samorządu gminy oraz Rady Rodziców przy Zespole Szkół zwycięzcy Przeglądu otrzymali atrakcyjne upominki, dyplomy i wyróżnienia, wszyscy uczestnicy - słodki poczęstunek.

Słowa uznania należą się nauczycielom - opiekunom poszczególnych grup teatralnych, którzy od wielu lat wytrwale rozbudzają pasje teatralne swoich podopiecznych.

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Paweł Enskajt.
galeria

Przegląd Teatrzyków Szkolnych - Cyców 2010

20 maja 2010 r.
obrazek