obrazek

"Wolność Oddechu Zapobiegaj Astmie"

Państwowa Inspekcja Sanitarna we współpracy z polskim Towarzystwem Alergologicznym zainicjowała i wprowadziła do realizacji w szkole pragram edukacyjny "Wolność Oddechu Zapobiegaj Astmie". Program adresowany jest dorodziców i uczniów klas I-III, zwłaszcza tych, którzy często chorują na infekcję górnych dróg oddechowych, a także do ich nauczycieli i pielęgniarek środowiska szkolnego.

Cel główny: Uświadomienie rodzicom i opiekunom dzieci znaczenia wczesnej profilaktyki astmy oraz stworzenie dzieciom zagrożonym chorobą możliwości optymalnej jakości życia.

Na zebraniu z rodzicami w dniu 9.01.2008 r. p. A.Matwiej (pielęgniarka szkolna) przybliżyła zebranym zagadnienia dotyczące astmy oskrzelowej. Rodzice mogli też zapoznać się z treścią filmu "Wolność Oddechu Zapobiegaj Astmie".

W klasach wychowawcy rozdali rodzicom ulotki oraz poprosili ich o wypełnienie ankiety.

Koordynator szkolny: Ewa Pułka.