obrazek

VII Zlot Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych
Województwa Lubelskiego - część I

2 czerwca 2007 r.

Część I

2 czerwca 2007 r. odbył się w Cycowie zjazd działaczy PTTK z całego województwa (Krasnystaw, Włodawa, Hańsk, Chełm, Biłgoraj, Urzędów, Jastków, Nałęczów, Kazimierz Dolny) - ok. 220 osób dorosłych i młodzieży szkolnej. Patronat nad imprezą sprawował Marszałek Województwa - Jarosław Zdrojkowski oraz władze samorządowe Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Cyców oraz Dyrekcja Poleskiego PN. Gospodarzem był Zespół Szkół w Cycowie - Dyrektor Zbigniew Rutkowski oraz SKKT "TRAMP".

Idea zlotów narodziła się w 2000 r. w Ogrodzieńcu. Na Lubelszczyźnie odbywały się one kolejno w miejscowościach: Zamość 2001, Lublin 2002, Włodawa 2003, Biłgoraj 2004, Urzędów 2005, Nałęczów 2006 i Cyców 2007.

Program Zlotu obejmował zwiedzanie w grupach ciekawych zakątków Cycowa z uwzględnieniem elementów historii bitwy z 1920 r. oraz złożenie kwiatów przy pomniku poświęconym poległym w zwycięskiej bitwie. W hali sportowej spotkali się i zaprezentowali przybyli przedstawiciele szkolnych kół krajoznawczych i wysłuchali wystąpień znamienitych gości m.in. Starosty Powiatu Łęczyńskiego Adama Niwińskiego, Wójta Gminy Cyców Jana Baczyńskiego, Przewodniczącego Rady Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego Andrzeja Wasilewskiego oraz obejrzeli program artystyczny w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół w Cycowie.

Po uroczystym przemarszu, który nieco zdezorganizowała niesprzyjająca aura, turyści udali się do Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie, a następnie do Muzeum w Załuczu Starym, gdzie po zwiedzaniu ekspozycji odbyło się uroczyste ognisko. W ramach świadczeń, poza wyżywieniem, każdy z uczestników imprezy otrzymał pakiet materiałów krajoznawczych promujących powiat i gminę, numerowany druk akcydensowy oraz pamiątkowy znaczek.

Młodzi działacze PTTK wyjechali ze Zlotu zadowoleni, pełni wrażeń deklarując, że kiedyś tu powrócą na dłużej.

Tekst: Elżbieta Sidorowska.
Zdjęcia: Paweł Enskajt.
galeria

VII Zlot Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych Województwa Lubelskiego

2 czerwca 2007 r.
obrazek