obrazek

Wizyta Młodzieży z Ukrainy

29 maja 2007 r.

Dni od 28 maja do 3 czerwca 2007 r. w Zespole Szkół w Cycowie upływały pod znakiem "Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży" realizowanej pod hasłem "Kultura obca nie musi być obca".

Przedsięwzięcie było współfinansowane przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie i miało na celu wzajemne poznawanie bogactwa kulturowego, tradycji i obyczajów regionalnych, języka ojczystego i walorów turystycznych sąsiadujących regionów, przełamywanie uprzedzeń, burzenie stereotypów w stosunkach polsko-ukraińskich i integracja miejscowej społeczności.

W sumie 30-osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami z Zespołu Szkół w Cycowie i Specjalistycznej Szkoły Nr 5 w Łucku wzięła udział w obozie integracyjnym nad Jeziorem Białym. 7-dniowy program pobytu okazał się bardzo interesujący dla wszystkich uczestników.

Młodzież ukraińska miała okazję zwiedzić szkołę i jej najbliższe otoczenie. Obejrzeli prezentację multimedialną na temat historii szkoły na tle historii miejscowości, a także zapoznali się ze zbiorami Szkolnej Izby Tradycji poświęconej patronowi szkoły - 7 Pułkowi Ułanów Lubelskich. Goście z Ukrainy wzięli udział w Szkolnym Przeglądzie Teatrzyków i zaprezentowali kilka układów tanecznych. Ich występ nagrodzono gromkimi brawami.

Uczestnicy wymiany pojechali również na wycieczkę do Lublina - miasta, którego historia dowodzi, że Polska i Ukraina są spadkobiercami wspólnej historii.

Harmonogram polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży zawierał ponadto udział w pikniku rodzinnym pod hasłem "Skąd się wzięliśmy, kim jesteśmy?" zorganizowanym na hali sportowej Zespołu Szkół w Cycowie. Do współpracy zaangażowani zostali: Koła Gospodyń Wiejskich z Cycowa, Kopiny, Garbatówki, Janowicy, Nowego Stręczyna, przedstawiciele MOW w Głębokiem, Warsztatów Terapii Zajęciowej z Janowicy oraz przedstawiciel garncarstwa z Pawłowa. Zaproszeni rękodzielnicy zaprezentowali swoje wyroby sztuki ludowej. Uczniowie Zespołu Szkół w Cycowie oraz Specjalistycznej Szkoły Nr 5 z Łucka wykonali swoje tańce narodowe w oryginalnych strojach ludowych. W części artystycznej wystąpił również Zespół Śpiewaczy "Jaszczowianki". Na zakończenie pikniku odbyła się degustacja dań regionalnych.

W piątek 1 czerwca uczestnicy wymiany wzięli udział w IV Gminnym Festiwalu Piosenki Angielskiej i Rosyjskiej, w którym również zaprezentowali się goście z Ukrainy. Następnie młodzież ukraińska miała okazję zwiedzić Włodawę - miasto kultur i religii.

Bardzo ciekawym punktem programu wymiany był udział uczestników projektu w VII Zlocie Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych Województwa Lubelskiego. Zlot organizowany był w tym roku w Zespole Szkół w Cycowie, dzięki czemu młodzież ukraińska mogła w nim uczestniczyć i spotkać się z turystami z całego województwa lubelskiego.

"Harmonogram projektu obfitował w liczne atrakcje, za co należą się gorące podziękowania zaangażowanym w przedsięwzięcie nauczycielom i innym pracownikom szkoły. Staraliśmy się tak ułożyć program pobytu naszych gości, by mieli oni okazję poznać bogactwo kulturowe naszego regionu, obyczaje i walory turystyczne. Nadrzędnym celem programu było jednak przełamywanie uprzedzeń, burzenie stereotypów, a przede wszystkim integracja młodzieży - to oni będą kształtować naszą rzeczywistość za kilkanaście lat. Myślę, że cel ten osiągnęliśmy" - podkreśla dyrektor Zespołu Szkół Zbigniew Rutkowski.

Tekst: Marta Gawlińska, Anna Stefańczyk.
Zdjęcia: Paweł Enskajt.
galeria

Wizyta Młodzieży z Ukrainy

29 maja 2007 r.
obrazek