„Zagrajmy o sukces”

grafika

W bieżącym roku szkolnym kontynuowana jest realizacja projektu „Zagrajmy o sukces”. Uczniowie klas II Gm będą uczestniczyć w zajęciach jeszcze do końca grudnia 2012 r. Natomiast we wrześniu przeprowadzona zostanie rekrutacja wśród uczniów klas I Gm do drugiego etapu projektu.

Obecnie w projekcie bierze udział 25 uczniów, do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie również 25 uczniów.


Zajęcia prowadzone w ramach projektu to:

  • zajęcia sportowe – 6 godz./ m-c.
  • zajęcia z języka angielskiego – 4 godz./m-c.
  • zajęcia matematyczno-przyrodnicze- 3 godz./ m-c.
  • zajęcia informatyczne – 4 godz./m-c.
  • zajęcia psychologiczne – 3 godz./m-c.
Tekst: Iwona Jóźwik.