„Szkoły w Gminie Cyców szansą na lepszy start”

Kapitał Ludzki

Od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. w szkole podstawowej i gimnazjum w Cycowie realizowany jest projekt pt. „Szkoły w Gminie Cyców szansą na lepszy start”. To projekt obejmujący również wszystkie pozostałe szkoły z terenu Gminy Cyców.


Zajęcia odbywające się w ramach projektu skierowane są do uczniów klas III–VI szkoły podstawowej oraz III gimnazjum:

 1. Obowiązkowe zajęcia z matematyki dla kl. III SP – 8 grup.
 2. „Wyliczmy to razem” – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla kl. IV–V SP – 5 grup.
 3. „Ojczyzna – polszczyzna” – zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego dla kl. IV–VI SP – 7 grup.
 4. Obowiązkowe zajęcia z matematyki dla kl. VI SP – 5 grup.
 5. „Co w trawie piszczy” – zajęcia rozwijające potencjał uczniów z przyrody dla kl. IV–VI SP – 7 grup.
 6. „School is cool” – zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla kl. IV–VI SP – 7 grup.
 7. „Z ortografią za pan brat” – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla kl. IV–VI SP – 3 grupy.

Zajęcia dla uczniów kl. III gimnazjum:

 1. Obowiązkowe zajęcia z matematyki dla kl. III – 8 grup.
 2. „Język polski to brzmi dumnie” – zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – 4 grupy.
 3. „Poliglota na piątkę” – zajęcia rozwijające potencjał uczniów z języka angielskiego – 4 grupy.
 4. „Dobry wybór szczeblem do kariery” – zajęcia z doradztwa zawodowego – 1,5h zajęć indywidualnych dla każdej osoby.
 5. „Odkrywamy świat wokół nas” – blok zajęć przyrodniczych (chemia 6h, biologia 6h, fizyka 6h, geografia 6h) – 4 grupy.

Każde z zadań zrealizowane zostanie wwymiarze 26 godzin dla poszczególnych grup. Dla uczniów planowany jest ponadto zakup m.in. „Organizerów Gimnazjalnych” z poszczególnych przedmiotów, podręczników do języka angielskiego, zeszytów ćwiczeń Ortograffiti, zbiorów zadań z matematyki, testów egzaminacyjnych, zeszytów, pomocy dydaktycznych z matematyki, programów multimedialnych z matematyki i języka polskiego, filmów edukacyjnych z przyrody itp.

Regularne uczestnictwo pozwoli uczniom gimnazjum lepiej przygotować się do egzaminu gimnazjalnego, a uczniom szkoły podstawowej wyrównać braki oraz ukierunkować swoje zainteresowania.

Tekst: Iwona Jóźwik.