„Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej”


„Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej” – projekt realizowany przez Fundację GODNE ŻYCIE w partnerstwie z KUL, Związkiem Gmin Lubelszczyzny oraz Europejską Fundacją Społeczną Godne Życie dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa.


Projekt realizowany w okresie wrzesień 2007 – marzec 2008.


W ramach projektu realizowanego w Gimnazjum odbyły się warsztaty artystyczne z Joszko Brodą, zajęcia plastyczne, warsztaty psychologiczne, zajęcia w świetlicy szkolnej podczas ferii. Uczniowie uczestniczyli w wielu wycieczkach: do kina i na lodowisko w Lublinie, do Mińska Mazowieckiego, do Sejmu i Zamku Królewskiego w Warszawie oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Ponadto 147 uczniów uczestniczyło w spektaklu w Teatrze im. J.Osterwy w Lublinie.

Zakupiono również pomoce dydaktyczne, duży zasób słowników, atlasów i literatury młodzieżowej do biblioteki szkolnej.

W ramach projektu realizowanego w Szkole Podstawowej odbyły się również warsztaty artystyczne z Joszko Brodą, zajęcia chóru wokalno-ludowego, warsztaty psychologiczne, zajęcia dla dyslektyków oraz zajęcia z informatyki. Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach: do Lublina, Kozłówki, Warszawy, Kazimierza Dolnego, Zamościa. Zakupiono również pomoce dydaktyczne, duży zasób słowników, atlasów i literatury młodzieżowej do biblioteki szkolnej.

Tekst: Marta Gawlińska.