„Nasze dzieci bezpieczne w sieci”


Projekt działań profilaktyczno - wychowawczych
na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie


Nasza szkoła we współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Cycowskiej realizujowała projekt „Nasze dzieci bezpieczne w sieci” - Projekt działań profilaktyczno - wychowawczych na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie w ramach Konkursu małych grantów „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje finansowanego ze środków The VELUX Foundation.

Konkurs "Bezpieczne dzieciństwo" wspiera działania, których celem jest ochrona dzieci przed przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom. Ze środków konkursu grantowego dofinansowane są m.in. projekty przeciwdziałania zagrożeniom dzieci w Internecie.

Projekt realizowany w szkole w Cycowie obejmował działania profilaktyczno-wychowawcze na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie, którymi kompleksowo objęci byli wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Cycowie - od najmłodszych po gimnazjalistów. W ramach Kursu bezpiecznego Internetu uczniowie zdobywali wiedzę nt. zagrożeń związanych z Internetem oraz wykształcą umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających ich bezpieczeństwu w sieci. Zdobyte umiejętności młodzi ludzie utrwalali uczestnicząc w różnych konkursach oraz bawiąc się podczas happeningu zorganizowanego na podsumowanie działań.

Projekt realizowany był w okresie 1 września – 31 grudnia 2010 r.

Od początku września we wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum przeprowadzone zostały zajęcia, które poruszały m.in. problem korzyści i zagrożeń związanych z użytkowaniem sieci Internet. Prawie każdy uczeń Zespołu Szkół w Cycowie ukończył „Kurs bezpiecznego Internetu”, w ramach którego uczestniczył w 2-godzinnych warsztatach „ABC bezpiecznego Internetu” z pedagogiem lub psychologiem oraz 1 - godzinnych zajęciach z informatykami ph. „Internetowe drogowskazy”. Przekazywano uczniom informacje na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

Oprócz zajęć dla uczniów, odbywały się także spotkania szkoleniowe z rodzicami; rodzice mieli również możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji, podczas spotkań rozdawane były ulotki informacyjne.


Na początku listopada ogłoszone zostały dwa konkursy:

  • konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną dot. bezpieczeństwa w Internecie ph. „Jestem bezpieczny w Internecie” dla klas IV - VI SP i I - III GM.
  • konkurs na opracowanie folderu lub gazetki (praca zbiorowa) ph. „Bezpieczna sieć, czyli co każde dziecię powinno wiedzieć o Internecie” dla klas IV - VI SP i I - III GM.

Dnia 1 grudnia 2010 r. we współpracy z lubelskim Stowarzyszeniem „STOP” zorganizowano szkolenie dla nauczycieli z terenu całej gminy Cyców ph. „Nie dajmy się złapać w sieć”.

Wydano folder, będący zbiorem materiałów informacyjno-edukacyjnych i doskonałym źródłem informacji o bezpieczeństwie w Internecie, który rozprowadzono wśród uczniów i rodziców oraz przekazano do biblioteki szkolnej.

Pod koniec grudnia odbyła się imprezę podsumowującą realizację projektu - happening „Dzień bezpiecznego Internetu” z udziałem dyrekcji szkoły, zaproszonych gości - przedstawiciela policji i służby zdrowia.

Podczas imprezy odbyło się rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród laureatom. Przeprowadzono także Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Sieci dla uczniów klas I-III SP.

Jesteśmy przekonani, że efektem działań naszego projektu jest wzrost świadomości uczniów na temat zagrożeń zwianych z Internetem oraz wiedza, jak rozsądnie i bezpiecznie korzystać z sieci.

Tekst: Marta Gawlińska, Iwona Niemiec.