Easy English

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 PUL

Projekt współfinansowany
ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
w ramach programu ENGLISH TEACHING 2008


Od czerwca 2008 roku w Zespole Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie realizowany był projekt „EASY ENGLISH” w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Głównym celem programu było wspieranie działań na rzecz poprawy poziomu nauczania języka angielskiego i jego promocja wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi oraz wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego spoza dużych aglomeracji miejskich.

„Kadra pedagogiczna i niepedagogiczna Zespołu Szkół aktywnie podejmuje działania mające na celu pozyskanie środków finansowych na organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Szczególnie staramy się rozbudzać w uczniach zainteresowania lingwistyczne, by uświadomić młodzieży, że znajomość języków obcych, a zwłaszcza języka angielskiego to inwestycja na przyszłość” - podkreślał Dyrektor Z. Rutkowski.

W ramach projektu realizowanego w Cycowie podjętych zostało szereg działań, których celem jest pogłębienie wiedzy uczniów o kulturze, obyczajach i historii krajów anglojęzycznych oraz doskonalenie i podnoszenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim poprzez zwiększanie zasobu słownictwa. Utworzony został KLUB POLIGLOTY, w ramach którego odbywały się pozalekcyjne zajęcia z języka angielskiego z udziałem ok. 60 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum (120 godzin). W trakcie zajęć wykorzystywane były nowoczesne metody nauczania języka angielskiego np. metoda avalon direct, dyskusja, metoda Callana itp. Kolejną inicjatywą było zorganizowanie Gminnego Festiwalu Piosenki Angielskiej z udziałem ok. 70 uczniów ze szkół z terenu całej gminy. Dla najmłodszych uczniów zorganizowany został konkurs plastyczny pod hasłem „My summer holiday”. Na początku października planowany był wyjazd do British Council do Lublina na spotkanie z Native Speaker'em z USA, podczas którego młodzież uzyskali informacje nt. życia codziennego i systemu szkolnictwa w Stanach Zjednoczonych. Pracownicy British Council poinformowali również uczniów o różnych poziomach egzaminów państwowych z języka angielskiego (KET, PET, FCE). Ponadto pod koniec października w Zespole Szkół zorganizowany został Bal Halloween, gdzie „biletem wstępu” była tabliczka czekolady. Zebrane słodycze zostały przekazane do zaprzyjaźnionego Domu Dziecka. W trakcie balu odbył się konkurs na najciekawsze przebranie oraz najśmieszniejszą dynię.

Projekt zakończył się w grudniu próbnym egzaminem KET pod patronatem British Council w Lublinie. Do egzaminu przystąpili uczestnicy zajęć KLUBU POLIGLOTY i wszyscy inni chętni uczniowie.

Atrakcyjne nagrody, które uczniowie zdobywali w konkursach organizowanych w ramach projektu, pozyskane zostały od partnerów projektu (wydawnictwa Macmillan i Longman) oraz zakupione ze środków dofinansowania.

Dzięki uczestnictwie szkoły w Cycowie w programie ENGLISH TEACHING biblioteka szkolna wzbogaciła się w liczne słowniki polsko-angielskie, książki i filmy anglojęzyczne oraz programy komputerowe do nauki języka angielskiego.

Tekst: Iwona Jóźwik.